Amabasador Turske u Beogradu priredio prijem za srednjoškolce iz Novog Pazara

Povodom Dana sje?anja na Ataturka i Dana omladine i sporta ambasador Turske u Beogradu Mehmet Kemal Bozay priredio je prijem za u?enike srednjih škola iz Novog Pazara.

np srednjoskolci kod turskog ambasadora

?lanovi u?eni?kih parlamenata iz svih novopazarskih srednjih škola i budu?i brucoši s ciljem upoznavanja sa idejama Evropske unije danas borave u Beogradu, u okviru programa OSCE-a. Posjeta turskoj ambasadi je bila dio tog programa.

Ambasador Bozay je tokom razgovora sa u?enicima iznio svoja profesionalna i životna iskustva prenijevši im preporuke za dalje školovanje i sve ono što ih ?eka kroz život, naglasivši prethodno da su demokratija i vladavina prava osnovne vrijednosti svakog društva i da Turska i Srbija imaj odli?ne odnose koji se svakodnevno poboljšavaju.

“Vi ?ete kao generacija održavati ovakve odnose. Imajte na umu da je svijet mali, a za vaše generacije bi?e još manji. Vi ste dijamanti ove zemlje, ali dijamantima poraste vrijednost kada se obrade“, poru?io je Bozay dodavši da mnogi ro?aci u?enika žive u Turskoj i prate šta oni rade te da je njihovo obrazovanje od izuzetnog zna?aja.

On je posbeno ukazao da ?e oni kao državljani zemlje koja ?e biti ?lanica EU morati stru?no da se usavršavaju, sti?u znanja, nau?e jezike kao i da ?e Turska nastaviti sa školovanjem u?enika iz Novog Pazara i Srbije.

Ukazao je posebno da zbog opšte situacije iz mjesta kojeg dolaze mora?e da pokažu više spremnosti i požrtvovanja kroz budu?i akademski i profesionalni život.

“Danas smo povodom 19. maja Dana sje?anja na Ataturka i Dana omladine i sporta primili u?enike iz Novog Pazara i Sandžaka koji predstavlja most saradnje izme?u Turske i Srbije. Ovaj prijem je dio projekta demokratizacije i multikulturalnosti društva OSCE-a kojem je Turska pridala zna?aj. U?enicima, našoj bra?i iz Novog Pazara smo povodom današnjeg praznika predo?ili mogu?nosti studija u Turskoj, pogotovo da bi kao budu?i naraštaji uspješno sproveli dužnost mosta saradnje izme?u Srbije i Turske“, rekao je ambasador Bozay koji je za uspješne u?enike priredio ru?ak uz turske specijalitet u svojoj rezidenciji.

Srednjoškolci iz Novog Paza su iznena?eni prijemom i ne kriju svoja zadovoljstva.

U?enik Ekonomsko-trgovinske škole Luka Božovi? isti?e da je cilj projekta da vide multikulturalnu saradnju i proširie svoje vidike. On posebno izdvaja utiske nakon susreta sa ambasadorom Turske.

“Sa aspekta ambasadora, ali i kao stariji brat, davao nam je neke savete koje zaista mogu da nam služe. Posebno mi je zna?ilo što Turska stipendira u?enike da se tamo školuju, kao i ovde, a ja u budu?nosti želim da se bavim me?unarodnim pravom, a oni baš to stipendiraju“, rekao je Luka.

U?enica tre?eg razreda Medicinske škole Merisa Meki? kaže da je sre?na što je dio ovog programa koji se bavi usavršavanjem budu?ih kadrova i da je to veoma bitno zbog toga što još, kao srednjoškolci ne znaju prema ?emu imaju afiniteta.

“Iznena?ena sam zbog ovako lepog prijema našeg turskog ambasadora. Ugostio nas je u svom domu i to nam je jako bitno. Ambasador nam je davao bratske savete, sre?na sam zbog toga što je to turska ambsada sa kojom mi Bošnjaci imamo istorijsku povezanost. Sre?na sam što znam na koga da se oslonim i gde da odem“, rekla je Merisa koja planira da studira u Turskoj.

Turska od 1992. godine daje stipendije u?enicma i postiplomcima iz Sandžaka i Srbije i do sada je nekoliko hiljada akademaca iz svih profila steklo visoka stru?na znanja u toj zemlji.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: