Ambasador SAD u posjeti Ugljaninu

NOVI PAZAR – Ambasador Sjedinjenih Ameri?kih Država Kajl Skat razgovarao je danas sa liderom SDA Sandžaka Sulejmanom Ugljaninom o aktuelnoj politi?koj situaciji u Srbiji i Sandžaku, položaju Bošnjaka i okolnostima u kojima se odvija predizborna kampanja.

Istaknuto je da SDA Sandžaka parlamentarna Stranka na svim nivoima od njenog osnivanja 1990. godine koja se zalaže za vladavinu prava i pravnu sigurnost i koja snažno doprinosi i zastupa evropske i evroatlantske integracije Srbije na ?emu ima punu podršku Bošnjaka Sandžaka.

Po pitanju ekonomske situacije u Sandžaku delegacija SDA Sandžaka je konstatovala da je ona izuzetno teška i nepovoljna, te da je u cilju bržeg ekonomskog razvoja neophodno najprije poboljšati infrastrukturu i putnu mrežu kako izme?u gradova Sandžaka tako i sa gradovima u regionu naro?ito gradovima u Crnoj Gori i Kosovu.

U tom cilju neophodno je tako?er omogu?iti slobodan protok ljudi i robe, istakli su iz SDA Sandžaka.

Ugljanin je upoznao Ambasadora Skata i delegaciju ameri?ke ambasade sa nepovoljnim okonostima u kojima se odvija predizborna kampanja, te širenjem atmosfere straha i nesigurnosti koje, kako je naveo Ugljanin, sprovodi Vlada i stranke vladaju?eg režima nad Bošnjacima u Sandžaku.

On je naglasio da režimske stranke zloupotrebljavaju policiju, sudstvo, tužilaštvo i razne inspekcije za obra?un sa politi?kim neistomišljenicima, ali i za prijetnje, ucjene i nametanje politi?ke volje privrednicima i svim gra?anima.

Ugljanin je tako?er istakao i ?injenicu da je Republi?ka izborna komisija suspendovala odredbe zakona o lokalnim i parlamentarnim izborima, tako što je Pravilnikom sprije?ila manjinske stranke da budu uklju?ene u sprovo?ene izbora u skladu sa procentom podrške koju imaju u sredinama u kojima žive manjine, kao što je slu?aj sa Sandžakom u kome žive Bošnjaci.

Lider SDA je upoznao ameri?kog ambasadora sa nekim od najvažnijih projekata za koje se zalaže SDA Sandžaka kao što su reforma politi?kog sistema Srbije i promjena Ustava, usvajanje krovnog manjinskog zakona, usvajanje legitimnog Akcionog plana za manjine, usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Skupštini Srbije i održivi razvoj nerazvijenih podru?ja.

Foto: sda.rs

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: