Ambasadorka Češke u poseti Sjenici

Ambasadorka Republike ?eške u Srbiji Ivana Hlavsova obišla je tokom posete Sjenici i Regionalni centar za razvoj poljoprivrede ?iju je izgradnju finansirala Vlada ?eške i izrazila nadu da ?e njegovo opremanje uskoro biti završeno.

Ona je radiju Sto plus izjavila da je upoznata da dvema laboratorijama Centra nedostaje deo opreme, ali da ?e taj problem uskoro biti rešen.

“Drago mi je što sam se uverila da je centar izgra?en i da je instalirana oprema ?iju smo nabavku finansirali. Lepo je videti i to da su obuke i kursevi budu?ih radnika centra u toku”, rekla je Hlavsova.

Predsednik Opštine Sjenica Hazbo Mujovi? najavio je da ?e do kraja novembra radnici Centra dobiti ugovore o radu, a da ?e se njihove plate ispla?ivati iz opštinskog budžeta.

“Sredstva za ispla?ivanje li?nih dohodaka radnika Centra obezbedi?emo rebalansom budžeta”, dodao je Mujovi?.

On je dodao i da o?ekuje nastavak saradnje sa ?eškom razvojnom agencijom i Vladom ?eške koja je finansirala izgradnju i opremanje Centra za razvoj poljoprivrede, kao i obuku zaposlenih.

D. Selmanovi?

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: