BDZ i SDA osudile neodgovorno ponašanje gradske vlasti u Novom Pazaru

Novi Pazar- Poslije današnje skuštine Grada Novog Pazara BDZ Sandžaka je odžala press konferenciju na kojoj je u ime odborni?ke grupe BDZ Sandžaka govorio prof. dr Admir Muratovi?.

Muratovi? je istakao da odbornici do samog po?etka skupštine nisu bili upoznati sa vrlo važnim ta?kama dnevnog reda, o izmjenama statuta i  poslovnika, rebalansom  budžeta za 2014 godinu, usvajanje budžeta za 2015 godinu.

“Odborni?ka grupa BDZ Sandžaka je napustila skupštinsko zasijedanje iz razloga što nisu ste?eni uslovi da odbornici opozicije u?estvuju u radu kao ni odbornici pozicije jer ni oni ranije nisu dobili materijal za rad te su bili u prilici glasati za nešto što nisu ni pro?itali.

Žao nam je što je do ovoga došlo jer se pokazalo da vlast koja vodi Grad Novi Pazar na neozbiljan na?in prilazi ovako ozbiljnim pitanjima.

Ne samo da smo bili onemogu?eni da u?estvujemo u raspravi po ovim pitanjima ve? su nam onemogu?ili da kao konstruktivna opozicija glasamo za eventualno dobre prijedloge u ovom budžetu kao i da im pomognemo da prijedloge koji nisu u interesu gra?ana Novog Pazara popravimo te da finansijska sredstva koriste na zakonit na?in.

Tako?er je primjetno bilo da je formirana nova skupštinska ve?ina koja je donešena pod politi?kim pritiskom i ucjenama, a ovo što se je desilo je posljedica politi?kog ambijenta koji se kreira u posljednjem periodu.

BDZ Sandžaka ?e se truditi da i u narednom periodu punim kapacitetom radi na stvaranju novog politi?kog ambijenta i boriti se protiv ovakvih izazova, te da u narednom periodu ne do?emo u situaciju kao što je danas bio slu?aj da dva odbornika koji su na posjednjim parlamentarnim izborima osvojili 80 glasova u Novom Pazaru budu izabrani na odgovorne funkcije koje ni na koji na?in ne zaslužuju” – istakao je Muratovi?.

SDA – Kriminal SDP-a se nastavlja

Povodom nezakonitog, netransparentnog i nepropisnog donošenja budžeta grada Novog Pazara za 2015. godinu, odborni?ki klub SDA Sandžaka je održao press konferenciju na kojoj je govorio potpredsjednik Stranke i odbornik u Skupštini grada Novog Pazara, Fuad Ba?i?anin.

Ba?i?anin je u svom obra?anju medijima rekao:

“Još jednom su Meho Mahmutovi? i SDP u Novom Pazaru dokazala svoj bezobrazluk i bezobzirnost. Današnja sjednica skupštine grada je još jedan dokaz da su ovaj grad i gradjani taoci SDP-a i njihovih stalnih me?usobnih finansijskih ucjena i ustupaka.

SDP je izgubila ve?inu, a iz iskustva dobro znamo na koji na?in tu ve?inu obezbje?uje. 50.000 eura je prethodno koštala kupovina jedne odbornice, a taj “kupoprodajni” ugovor je bio i na svim medijima.

50.000 eura, iz džepova gra?ana je dato jednoj odbornici i sad lako možemo da izra?unamo koliko ?e koštati nova dva odbornika i koliko ?e gra?ani platiti opstanak SDP-a na vlasti u Novom Pazaru.

SDP ?ija je osnova rada korupcija, lopovluk, reketiranje gra?ana i privrednika, arogancija gradskih funkcionera je danas pokazala kako izgleda vrhunac zloupotrebe vlasti.

Ovo je “tajni budžet”.

Najvažniju odluku skupštine, odluku o budžetu, koja treba da bude javna, transparentna, i da se priprema uz u?eš?e svih kojih se ti?e budžet i javne finansije oni donose bez dnevnog reda, po hitnom postupku i skrivenu od odbornika koji treba da je izglasaju.

Znamo sve kriminalne radnje SDP-a, znamo i koliki je nivo korupcije, onda znamo i zašto se na ovaj na?in krije sadržina budžeta i koliko ?e tek sada da pokradu ovaj grad koji je ve? uveliko u bankrotu.

Ovo je nezakonit budžet, donijet mimo svih propisa i procedura i mi ne samo da ne?emo da u?estvujemo u njegovom donošenju, nego ?emo nastojati da budu kažnjeni i svi oni koji na ovaj na?in vode Grad Novi Pazar u još ve?u propast.”, rekao je Ba?i?anin u svom obra?anju.

slika-1592-0

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: