BNV: Učenicima ponuditi Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture kao izborni predmet 

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja dostavilo je svim osnovnim školama u Republici Srbiji formulare i Uputstvo za anketiranje roditelja u postupku izbora izbornih predmeta u osnovnoj školi, sa posebnim osvrtom na izborni predmet maternji jezik sa elementima nacionalne kulture.

Direktori osnovnih škola u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici su, u skladu sa dostavljenim Uputstvom, u obavezi da anketne formulare podijele roditeljima, imaju?u u vidu da se formulari odnose na izborne predmete i da se nikako ne smiju predstavljati roditeljima kao anketni obrasci za izjašnjavanje roditelja o jeziku nastave za školsku 2016/2017 godinu, koji se popunjavaju prilikom upisa djece u prvi, odnosno peti razred osnovne škole.

Tako?er, direktori osnovnih škola su, u skladu sa Uputstvom, u obavezi da anketne formulare za izborne predmete prilagode u?enicima bošnja?ke nacionalnosti koji poha?aju cjelokupnu nastavu na bosanskom jeziku, što bi zna?ilo da u formularu (ozna?enom kao jedinstveni anketni list za izborne predmete) ne treba ponuditi Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture kao mogu?i izborni predmet.

Iz prethodnog slijedi, da u pomenutom anketnom formularu, koji budu dobijali u?enici bošnja?ke nacionalnosti, a koji poha?aju nastavu na srpskom jeziku, potrebno je ponuditi Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture kao izborni predmet.

BNV ovim putem apeluje na roditelje u?enika bošnja?ke nacionalnosti da se za sve dodatne informacije mogu obratiti Bošnja?kom nacionalnom vije?u u periodu od 13. do 30. juna 2016. godine, odnosno do isteka roka za predaju anketnih formulara za izborne predmete u osnovnoj školi, za školsku 2016/2017. godinu.

bosanski-sa-elementima

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: