Bošnjačka kulturna zajednica osuđuje histeričnu tendencioznost gradonačelnika Mahmutovića –

Novi Pazar – Bošnja?ka kulturna zajednica sa gnušanjem odbacuje i najoštrije osudjuje histeri?no ponašanje gradona?elnika  Novog Pazara Meha Mahmutovi?a koji svojim izjavama punim mržnje i uvreda ovih dana permanentno uznemirava novopazarsku i širu javnost.

Nije razumljivo zašto se gradona?elnik Mahmutovi? boji legalne privatizacije Regionalne televizije. Zakon je obavezao državu da privatizuje državne medije baš iz razloga da politi?ari i vlastodršci ne bi utjecali na te medije. S kojim pravom gradona?elnik, kao sastavni dio državne izvršne vlasti, jasno, glasno, drsko i arogantno javno staje na stranu jednog od potencijalnih kupaca obrušavaju?i se gnusnim lažima, potvorama i uvredama na drugog potencijalnog kupca. Zakon o privatizaciji jasno garantuje jednakost kupcima u aukcijskom nadmetanju i strogo zabranjuje preferiranje jednog kupca nad drugim od strane bilo kog državnog organa. Da državne vlasti tolerišu drsko bezakonje vlastodržaca u Sandžaku pokazuje i ?injenica da gradona?elnik Mahmutovi? ne krije svoju korupcijsku umiješanost kroz konzorcijum zainteresiran za kupovinu Regionalne televizije iza koga stoji potpredsjednik Vlade Srbije, poznat kao ministar Rasim Ljaji?.

Nije manje važno niti manje sumnjivo to što aktualni direktor televizije Denis Mavri? predstavlja taj vladaju?i konzorcijum iako je bi u poziciji da dokumentaciju za privatizaciju te televizije upakuje onako kako odgovara tom kupcu tj. njegovoj družini. Ta dokumentacija je zapakovana tako da spolja izgleda loše, a unutra vjerovatno dobro. Jer da nije dobro zašto bi politi?ko-tajkunska oligarhija ministra Ljaji?a kupovala nešto što nije dobro. Izvještavanje te televizije o sebi proteklih dana može se opisati paradoksalnom sintagmom „okolo belaj, unutra kalaj“. Da li je ikada iko ?uo da jedna televizija koja se želi prodati o sebi govori kako ne valja ništa jer nema nekretnina a ima mnogo radnika i mnogo dugova. Iza ovog paradoksa krije se jasna namjera. Obezvrijediti televiziju u o?ima drugih mogu?ih kupaca kako bi je ministrova družina kupila u bescijenje.

Panika od mogu?eg gubitka ove televizije dovela je do histeri?nih izjava gradona?elnika i drugih pripadnika te družine. Tvrdnja da ako oni ne kupe tu televiziju nastupa medijski mrak u Sandžaku pada u vodu ako se ovih dana pogleda bilo koja informativna emisija ili dnevnik ove televizije u kome se 2/3 vremena troši na bla?enje, vrije?anje i omalovažavanje drugog potencijalnog kupca i njegove porodice.

Ovu histeriju mogu?e je razumjeti ?injenicom da ministar Ljaji? gubitkom Regionalne televizije gubi vlast a time i zaštitu svoga i kriminala svoje oligarhije, tako da njihovu borbu za prisvajanjem ove televizije treba razumjeti kao odbranu posljednjeg rova i ne treba ih u tome, u zlu, podcijeniti.

Imaju?i to u vidu, može se razumjeti gaženje svih eti?kih i profesionalnih normi od strane gradona?elnika Meha Mahmutovi?a koji krše?i zakonske norme o zaštiti podataka privatnosti poseže za imenima i prezimenima i podacima djece muftije Muamera Zukorli?a kako bi nekako naudio drugome kupcu koji je samom namjerom da se uklju?i u privatizaciju ove televizije poremetio višemjese?ni plan za prisvajanjem ove TV ku?e ispod svake cijene.

Možemo samo zamisliti kako treba da se osje?aju gra?ani i njihova djeca, koja na ?elu ovoga grada imaju ?ovjeka koji ne preza da iskoristi ni podatke gra?ana i njihove djece, zloupotrebljavaju?i svoj položaj, kroz upad u arhive centra za socijalni rad i drgih javnih ustanova i službi. A kako još treba da se osje?aju porodice djece koje je Mahmutovi? nekada kao ljekar, pedijatar, lije?io. Možete zamisliti kako i ?ime ih je lije?io sa ovoliko etike i profesionalnosti. To je mogu?e shvatiti samo ako je dr Mahmutovi? položio hipokritovu a ne hipokratovu zakletvu.

 Ako ima normalne vlasti u Beogradu, nadležni organi su obavezni pozvati Mahmutovi?a na višestruku odgovornost. I to zbog kršenja zakona o privatizaciji, zakona o zaštiti podataka o li?nosti, kao i kršenja zakonskih normi o nelojalnoj konkurenciji. Ukoliko se državni organi ogluše o ovakvom ponašanju gradona?elnika Mahmutovi?a i time mu omogu?e da nastavi ugrožavati gra?ane Novog Pazara samo ?e se potvrditi da se destruktivna politika Beograda prema Sandžaku nije promijenila ve? da se samo mijenjaju tehnike i izvršioci te destrukcije.

Bošnja?ka kulturna zajednica poziva sve Bošnjake kao i sve gra?ane da prepoznaju zlo korupcije i oligarhijske vladavine te da se organizuju u borbi protiv politi?kog kriminala koji gra?ane Novog Pazara i Sandžaka drži kao taoce svojih prizemnih, li?nih i uskopartijskih interesa.

Screenshot_8

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: