Prijepolje articles

Potpisan ugovor o pokretanju 20 malih biznisa u Prijepolju

Potpisan ugovor o pokretanju 20 malih biznisa u Prijepolju

Predstavnici nema?ke organizacije “Help” i opštine Prijepolje potpisali su danas ugovor o saradnji za pokretanje 20 novih malih biznisa u toj lokalnoj samoupravi. Ugovor je potpisan u okviru projekta namenjenog smanjenju siromaštva i zapošljavanju marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva. Kako je re?eno prilikom potpisivanja ugovora, ciljna grupa su nezaposleni Romi i pripadnici drugih ugroženih grupa

Srpski mediji ponosno o Prijepolju: ‘Od 280 novih srednjoškolaca, samo se 7 izjasnilo za bosanski’

Samo sedam u?enika prvog razreda tri srednje škole u Prijepolju izjasnilo se za poha?anje nastave na bosanskom jeziku, a svi ostali da predavanja slušaju na srpskom – prenose Novosti. U 11 odjeljenja, sa 280 novih srednjoškolaca, koliko ih se upisalo u prvom upisnom krugu, želju za poha?anje nastave na bosanskom jeziku izrazila su ?etvorica ?aka Prijepoljske

Poštovanje dobrih rezultata

Opštinska uprava u Prijepolju i ove godine nagradila je u?enike generacije osnovnih i srednjih škola, kao i u?enike koji su na republi?kim takmi?enjima postigli zna?ajne rezultate. Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegovi?, sa svojim saradnicima primio je devet djaka generacije prijepoljskih oisnovnih i srednjih škola i tom prilikom uru?io im skromne nagrade. Veliki broj u?enika osnovnih

Dugovi za MOSI izmireni iz budžetske rezerve

Najzna?ajnija ta?ka dnevnog reda petnaestog zasedanja prijepoljske Skupštine opštine bila je Završni ra?un opštinskog budžeta za prošlu godinu, a rasprava je trajala puna dva sata. Prihodi u prošloj godini iznosili su 865 miliona dinara, što je tek 85 odsto u odnosu na plan. Neostvarenje plana opravdano je neostavrenim o?ekivanim prihodima od poreza na zarade i

Novi put za meštane Rajca

U zaba?enom prijepoljskom selu Rajca u toku je izgradnja puta u dužini od dva kilometra, za koju je lokalna samouprava izdvojila oko 400 hiljada dinara. Za meštane ovog sela put ?e biti od velikog zna?aja, jer kako kažu pomo?i ?e u pokretanju poljoprivredne proizvodnje. Zahvalan je lokalnoj samoupravi i Nuko Tahirovi?, koji je u svom

Organizatori spremni za Letnju ligu 2014.

I ove godine 15. jula u Brodarevu bi?e održan tradicionalni turnir u malom fudbalu „Letnja liga 2014.“ Po re?ima organizatora ove velike sportske manifestacije, Letnja liga ?e i ove godine okupiti veliki broj sportista iz Prijepolja i okolnih sandža?kih opština. Turnir se organizuje pod pokroviteljstvom opštine Prijepolje, Mesne zajednice Brodarevo,  fudbalskog kluba „Jasen“ i brojnih

Razmatran izveštaj državnog revizora

Na sednici Skupštine opštine Prijepolje razmatran je izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja završnog ra?una budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Prijepolje za 2012. godinu. Predsednik te sandža?ke opštine Emir Hašimbegovi? je istakao da je zna?ajan broj nepravilnosti ispravljen, što je konstatovao i državni revizor u poslerevizionom izveštaju, te da stru?ne službe u opštinskoj upravi aktivno rade

S večerašnjim akšamskim ezanom nastupa sveti mjesec ramazan

Ramazan, sveti mjesec u islamu, nastupit ?e ve?eras s prvim mrakom. Akšamski ezan s džamija uvest ?e vjernike u dane posto, ibadeta i dobro?instva, a ve?eras ?e se u džamijama klanjati i prvi teravih-namaz. Mjesec posta, intenzivnije molitve i dobro?instva, velika je radost za svaku muslimanku i muslimana. To su dani kada se ljudi više

Diskriminacija učenika bošnjačke nacionalnosti u Prijepolju

NOVI PAZAR / BEOGRAD / PRIJEPOLJE – Postupaju?i po pritužbi predsjednika Bošnja?kog nacionalnog Vije?a Esada Džudževi?a, Zaštitnik gra?ana je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, utvrdio da je ovo Ministarstvo napravilo propuste na štetu prava u?enika bošnja?ke nacionalnosti da se obrazuju na maternjem jeziku, a Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti

Vrh