Tutin articles

Mukadesi Rušević hitno potrebna pomoć

Mukadesi Rušević hitno potrebna pomoć

Mukadesi Ruševi? (33) mladoj majci iz sela Ba?ica nedaleko od Tutin, hitno je potrebna nov?ana pomo? za transplataciju bubrega, koja se zbog komplikacija ne može obaviti u Beogradu.   Sa teškim oboljenjem bubrega Mukadesa se bori ve? duge ?etiri godine, i sada joj je potrebna pomo? svih dobrih ljudi, jer joj za transplataciju bubrega koja bi se

Svaki četvrti Tutinac bez posla

Na evidenciji ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Tutinu trenutno ima 7708 nezaposlenih lica, od ?ega je najviše njih sa srednjom stru?nom spremom, odnosno 4703 lica, dok je onih sa višim i visokim obrazovanjem njih 297, saznaje radio Sto plus.   Me?u onima sa fakultetskom diplomom koji ?ekaju na posao su 41 ekonomista, 39 pravnika, 11

Kredit za puteve, filtersko postrojenje, ali i stolariju

Više od polovine kredita od 156.598.000 dinara koji planira da uzme Opština Tutin predvi?eno je za izgradnju putne infrastrukture, dok ?e ostatak biti potrošen na izgradnju filterskog postrojenja, ali i kupovinu stolarije za novu zgradu Opštine, saznaje radio Sto plus. Odlukom o kreditnom zaduženju, koju je u ponedeljak usvojio lokalni parlament Tutina, predvi?eno je da

Tutin: Mutna voda nije omela lečenje bubrežnih bolesnika

Služba za hemodijalizu u Domu zdravlja u Tutinu, pored toga što voda u prethodnom periodu zbog velike mutno?e nije bila ispravna za pi?e, funkcioniše normalno i bez problema zahvaljuju?i savremenim filterima za pre?iš?avanje vode. Na?elnik ovog odeljenja Nedim Hamzagi? rekao je radiju Sto plus da je samo za jednog pacijenta u ciklusu hemodijalize potrebno 120

Tutin: Savetovanjem i koncertom obeležavaju Dan mladih

Edukativnim savetovanjem i podelom propagandnog materijala o položaju mladih u lokalnim zajednicama Kancelarija za mlade (KZM) u Tutinu ?e obeležiti 12. avgust, Me?unarodni dan mladih. Akcija ?e biti izvedena ve?eras na Gradskom trgu, posle koje ?e ?lanovi brejk dens kluba održati tematski performans. Koordinator tutinske KZM Fahrudin Muminovi? rekao je za radio Sto plus da

Predstavljen plan reforme lokalne samouprave Tutina

Osnivanje Centra za projektovanje i lokalni ekonomski razvoj jedan je od predloga reforme lokalne samouprave u Tutinu, koji je danas predstavila Radna grupa o reorganizaciji javnih preduze?a, ustanova i opštinske uprave na javnoj raspravi.   Centar bi funkcionisao kao posebna služba koja ?e se baviti izradom projekata za potrebe opštinskih organa, javnih službi i preduze?a.

Kučević uručio zahvalnicu Dadi Polumenti (FOTO) 

Predsjednik Opštine Tutin Šemsudin Ku?evi? ugostio je danas estradnog umjetnika Dadu Polumentu koji je ve?eras na Gradskom bazenu u ovom gradu održao humanitarni koncert. Ku?evi? je ovom prilikom, u ime Fonda opštine Tutin, uru?io specijalnu zahvalnicu Dadi Polumenti u znak zahvalnosti za humanitarni koncert ?iji prihod od prodatih ulaznica je namijenjen opremanju Opšte bolnice Tutin. Srda?nom druženju Ku?evi?a i

U Tutinu od početka godine 63 požara

Na teritoriji opštine Tutin od po?etka godine dogodila su se 63 požara na porodi?no-stambenim objektima i motornim vozilima, u kojim je jedna osoba izgubila život, a dve su teško povredjene. Na?elnik Vatrogasne jedinice u Tutinu Mirsad Smajovi? rekao je radiju Sto plus da su 45 požara bila šumska, 11 na porodi?no-stambenim objektima, tri na motornim

Vrh