Tutin articles

Okupili se prvi tutinski srednjoškolci

Okupili se prvi tutinski srednjoškolci

Pripadnici prvih generacija tutinskih srednjoškolaca obeležili su danas zna?ajan jubilej, 55 godina srednjeg obrazovanja u ovoj opštini. Simboli?an školski ?as i prozivka bivših u?enika održana je u osnovnoj školi “Vuk Karadži?”, koja je pre pola veka bila srednja Ekonomska škola u Tutinu. Organizator ovog okupljanja i tadašnji profesor u Ekonomskoj školi, Vukoica Stojanovi?, izjavio je

Medo Uspavanko se vratio kući u okolini Tutina 

Iz rezervata na Karpatima u Rumuniji, u “svoj dom” na Mojstirsko-draškim planinama kod Tutina u oktobru prošle godine “vratio se” mrki medvjed Uspavanko, i ve? je, na radost stru?njaka koji satelitski prate njegovo kretanje, “osvojio” potrebnu teritoriju u kanjonu Ibra, iznad jezera Gazivode i u predjelu Mojstirsko-draških planina. Povratak Uspavanka koji je, pošto su mu

Uručen “Matićev šal” Ajtani Dreković, profesorki bosanskog jezika iz Tutina 

Pjesnikinji Ajtani Drekovi? (25) iz Tutina danas je u ?upriji uru?ena književna nagrada “Mati?ev šal” za 2016. godinu za najbolju prvu objavljenu zbirku pjesama (“Fosil sumnje”), po ocjeni stru?nog žirija 35 Mati?evih dana. Njoj su pored povelje, uru?eni pleteni unikatni šal i nov?ani deo nagrade od 20.000 dinara. Ajtana Drekovi? je profesorka bosanskog jezika i

Mukadesi Rušević hitno potrebna pomoć

Mukadesi Ruševi? (33) mladoj majci iz sela Ba?ica nedaleko od Tutin, hitno je potrebna nov?ana pomo? za transplataciju bubrega, koja se zbog komplikacija ne može obaviti u Beogradu.   Sa teškim oboljenjem bubrega Mukadesa se bori ve? duge ?etiri godine, i sada joj je potrebna pomo? svih dobrih ljudi, jer joj za transplataciju bubrega koja bi se

Svaki četvrti Tutinac bez posla

Na evidenciji ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Tutinu trenutno ima 7708 nezaposlenih lica, od ?ega je najviše njih sa srednjom stru?nom spremom, odnosno 4703 lica, dok je onih sa višim i visokim obrazovanjem njih 297, saznaje radio Sto plus.   Me?u onima sa fakultetskom diplomom koji ?ekaju na posao su 41 ekonomista, 39 pravnika, 11

Kredit za puteve, filtersko postrojenje, ali i stolariju

Više od polovine kredita od 156.598.000 dinara koji planira da uzme Opština Tutin predvi?eno je za izgradnju putne infrastrukture, dok ?e ostatak biti potrošen na izgradnju filterskog postrojenja, ali i kupovinu stolarije za novu zgradu Opštine, saznaje radio Sto plus. Odlukom o kreditnom zaduženju, koju je u ponedeljak usvojio lokalni parlament Tutina, predvi?eno je da

Tutin: Mutna voda nije omela lečenje bubrežnih bolesnika

Služba za hemodijalizu u Domu zdravlja u Tutinu, pored toga što voda u prethodnom periodu zbog velike mutno?e nije bila ispravna za pi?e, funkcioniše normalno i bez problema zahvaljuju?i savremenim filterima za pre?iš?avanje vode. Na?elnik ovog odeljenja Nedim Hamzagi? rekao je radiju Sto plus da je samo za jednog pacijenta u ciklusu hemodijalize potrebno 120

Tutin: Savetovanjem i koncertom obeležavaju Dan mladih

Edukativnim savetovanjem i podelom propagandnog materijala o položaju mladih u lokalnim zajednicama Kancelarija za mlade (KZM) u Tutinu ?e obeležiti 12. avgust, Me?unarodni dan mladih. Akcija ?e biti izvedena ve?eras na Gradskom trgu, posle koje ?e ?lanovi brejk dens kluba održati tematski performans. Koordinator tutinske KZM Fahrudin Muminovi? rekao je za radio Sto plus da

Vrh