Vjesti articles

U Novu Varoš stigao pokretni mamograf

U Novu Varoš stigao pokretni mamograf

NOVA VAROŠ – Pokretni mamograf stigao je u dvorište novovaroškog Doma zdravlja, a u narednim danima sve žene starosti od 50 do 70 godina mo?i ?e da urade besplatan mamografski pregled, izvještava Glas zapadne Srbije. Pregledi ?e se obavljati svakog radnog dana od 9 do 17 sati, a akcija taje do 10. novembra. Ova akcija organizovana

Fehratović u Skupštini Srbije o korupiciji i kriminalu u sandžačkim školama 

BEOGRAD – Narodni poslanik BDZ Sandžaka  Jahja Fehratovi? obratio se u Skupštini Srbije povodom izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanja i tom prilikom ukazao na probleme u obrazovnom sistemu u Sandžaku. Fehratovi? je istakao da se obrazovni  sistem u Sandžaku susre?e sa najtežim izazovima u ovoj državi. “Rije? je o školama u sandža?kim gradovima Novom Pazaru,

Sva javna preduzeća u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici krše zakon 

Iako je to zakonska obaveza, od šest javnih preduze?a u Novom Pazaru njih pet nemaju svoj sajt, dok se na internet prezentaciji Direkcije za izgradnju grada ne mogu prona?i nikakve informacije, pa ?ak ni one koje na osnovu zakona moraju da objavljuju. Predstavnik nevladine organizacije “Transparentnost Srbija” Zlatko Mini? izjavio je za radio Sto plus

Bošnjačka stranka: BDZ u Crnoj Gori dijeli Bošnjake

U Bošnja?koj stranci Crne Gore uvjereni su da budu?a Vlada ne može biti formirana bez podrške te manjinske stranke, koja je na ju?e održanim parlamentarnim izborima osvojila 3,3% glasova, odnosno dva mandata.“Djelovanjem Bošnja?ke demokratske zajednice ugrožen je interes bošnja?kog naroda u Crnoj Gori”, to je za RTV Novi Pazar izjavio predsjednik Opštinskog odbora Bošnja?ke stranke

Sanira se put za Grubetiće

Danas je po?ela sanacija 3,5 km puta Belanska – Grubeti?e. Radovi ?e omogu?iti saobra?anje autobusa, sve dok je lepo vreme, do Grubeti?a. Ovo je važno i zbog ?aka-pešaka koji školu poha?aju u Lukarima. Sredstva su obezbe?ena iz fondova Gradske uprave i Vlade Republike Srbije. Do Belanske vodi asfaltni put sa uskom kolovoznom trakom. Prema Grubeti?u

Otvoren likovni konkurs Evropskog PROGRES-a

U?enici srednjih škola u Novom Pazaru i ove godine imaju mogu?nost da u?estvuju na nagradnom likovnom konkursu Evropskog PROGRES-a, na temu „Evropa: Mudar izbor“. Konkurs se uz podršku Evropske unije (EU) i Vlade Švajcarske tradicionalno organizuje ve? 10 godina, sa ciljem da podstakne kreativno stvaralaštvo me?u omladinom iz 34 opštine jugozapadne i jugoisto?ne Srbije. Iz

Smernicama do transparentnog rada lokalnih samouprava

Nevladina organizacija “Transparentnost Srbija” predo?ila je danas predstavnicima lokalnih samouprava Novog Pazara, Tutina i Raške rezultate istraživanja o transparentosti rada tih lokalnih samouprava i predstavila im smernice na koji na?in bi mogli da je poboljšaju. Programski direktor te organizacije Nemanja Nenadi? izjavio je nakon sastanka da je istraživanje, ra?eno krajem prošle godine, pokazalo da je po

Majke Rožaja: Vukica i Zoran Jelić umiješani u aferu uništavanja dokumentacije 

Sumnjamo da su u ?itavu aferu i skandal uništavanja naše dokumentacije umiješani i bra?ni par Zoran i Vukica Jeli?, kazale su danas majke iz Rožaja tokom sastanka sa vrhovnim državnim tužiocem, Ivicom Stankovi?em. “Pokušali su da sve to prikriju i zataškaju ili su naložili uništavanje naše dokumentacije, jer su oboje dok smo se vodile na

Vrh