Vjesti articles

Nova Džamija u Mitrovici

Nova Džamija u Mitrovici

U južnom delu  Mitrovice danas je otvorena velelepna džamija ?iju izgradnju je finansirala opština Bajrampaša kao I Turska razvojna agencija TIKA, a opštinske vlasti su za izgradnju ovog objekta dale zemljište. Na mestu nove džamije ?iji kapacitet je  2.5000 džematlija  i koja nosi naziv naziv Bajrampaša Isa beg ranije je postojala džamija podignuta u XIX

Zašto je poništena nabavka tutinskog Doma?

TUTIN/NOVI PAZAR – Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je postupak nabavke tutinskog Doma za lica mentalno ometena u razvoju, kao jedan od ukupno 298 takvih slu?ajeva tokom prošle godine u Srbiji. Komisija je utvrdila da u sprovo?enju postupka vrijednog skoro 20 miliiona dinara nisu sprovedeni svi elementi predvi?eni Zakonom i podzakonskim aktima.

BNV svečano obilježilo završetak prve školske godine u nastavi na bosanskome jeziku

U Glavnom uredu Bošnja?kog nacionalnog vije?a ve?eras je održana je sve?anost povodom uspješnog završetka školske 2013/2014. godine u nastavi na bosanskome jeziku u Sandžaku. Sve?anost je otvorena himnom sandža?kih Bošnjaka u vokalnoj izvedbi Ajsene Bogu?anin, a u muzi?koj pratnji Besima Habibovi?a na gitari, kao i u horskoj pratnji u?enika prvog razreda osnovne škole Rifat Burdžovi?

Totalna čistka: Leti ceo vrh policije!

Direktor Milorad Veljovi? i na?elnici svih uprava u MUP-u, uklju?uju?i i Rodoljuba Ro?ka Milovi?a, prvog ?oveka Uprave kriminalisti?ke policije (UKP), bi?e smenjeni koliko ve? sutra, zbog opstrukcije borbe protiv najve?ih narko-dilera i bavljenja politi?kim spletkama, saznaje „Alo!”. Kap koja je prelila ?ašu: Vu?i? pobesneo kad se planirana akcija hapšenja vrha srpskog narko-podzemlja svela na to

Tradicija muslimana Balkana

„Ehli sunne ve-l-džemaa“ – Tradicija muslimana Balkana, naziv je me?unarodne nau?ne konferecije koja je tokom vikenda održana  u novoj zgradi Gazi Husrev begove biblioteke u Sarajevu. Konferencija se održava u organizaciji Rijaseta i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Konferenciju je sve?ano otvorio reis Kavazaovi?, a sve?ano delu kongferencije prisutvovali su I skoro sve muftije Rijaseta

Vrh