Centralna bajramska svečanost održana u Sinan-begovoj džamiji

Ovogodišnja centralna bajramska sve?anost održana je u novootvorenoj Sinan begovoj džamiji.

Sabah namaz predvodio je mr. Enver ef. Omerovi?.

U iš?ekivanju Bajram namaza uprili?en je prigodan program, koji se sastojao od u?enja Kur’ana i ilahija i kasida. Njemu su se pridružili i prof. Muhedin ef. Latifovi?, kao i hafiz Sabahudin Jerebi?anin.

Posljednju stranu sure Yasin prou?io je direktor medrese “Gazi Isa-beg”, dr. Rešad ef. Plojovi?. Uz u?enje tekbira svoj dio programa otpo?eo je hor medrese “Gazi Isa-beg”.

Uz Ilahije “Kad tekbiri zažubore, Rejjan, Merhaba, Baš?o bijela, Zvao bih te Gospodaru, Geldim sana”, prisutni su mogli uživati ?ekaju?i Bajram namaz.

Bajram namaz je predvodio i bajramsku hutbu održao predsjednik Mešihata IZ-e u Srbiji muftija dr. Mevlud ef. Dudi?.

Muftija dr. Dudi? je izlaganje po?eo rije?ima Poslanika, s.a.w.s. govore?i o veli?ini Bajram namaza i Allahovom zadovoljstvu, koji ovim jutrom kruniše sve ramazanske ibadete vjernika.

“Živimo u vremenu kada su dobro i zlo pomiješani, isti?e muftija dr. Dudi?, dodaju?i da ?e Uzvišeni Gospodar na Sudnjem danu od nas tražiti samo dobra djela. Pravi, ispravan put je trnovit, ali je pun duhovnog viteštva, a za njega nas ?eka vje?na nagrada.” navodi muftija dr. Dudi?.

Bajramska radost jutros je ispunila naše domove i avlije, naš plemeniti Sandžak, ali ne smijemo zaboraviti druge kojima ovo možda nisu radosni dani, dodaje muftija dr. Dudi?.

Ako ova generacija ne ostavi duhovni miraz iza sebe, ostaje pitanje, kaže muftija dr. Dudi?, šta ?e ostaviti generacije koje dolazi. Obaveza sviju nas je da vodimo ra?una sa kojeg se izvora napajamo, isti?e predsjednik Mešihata.

“Islam je lahko razumljiva vjera, jedno od njenih temeljnih u?enja je ?itini dobro, a izbjegavati zlo i ?injenje zuluma”, rekao je muftija dr. Dudi?.

Biti strpljiv i praštati su plemenite osobine koje muslimani moraju imati, podsje?a muftija dr. Dudi?. “Tamo gdje nema kajanja, nastupa šejtanovo carstvo oholosti.”

Muftija dr. Dudi? podjestio je na dobro?instvo prema roditeljima, kao i na blagost prema komšijama.

Primljena dova spas je za sve nas, isti?e Muftija. “Bože dragi budi sa nama, a ne protiv nas”, rije?i su kojima je završio svoju bajramsku hutbu, mubareklišu?i pritom svim džematlijama Bajram.

Nakon bajramske hutbe dovu je prou?io predsjednik Mešihata muftija dr. Dudi?, nakon ?ega su se džematlije me?usobno mubareklisale.

Centralnoj bajramskoj sve?anosti pored džematlija, prisustvovali su brojni zvani?nici Mešihata IZ-e u Srbiji. Pored predsjednika Mešihata muftije dr. Mevlud ef. Dudi?a, delegaciju su još ?inili i Narodni poslanik u Skupštini Srbije, gospodin Muamer Zukorli?, dekan FIS-a dr. Enver ef. Gici?, rektor Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru prof. dr. Suad Be?irovi?, direktor Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru dr. Rešad ef. Plojovi?, te generalni sekretar Mešihata IZ-e u Srbiji Samir Škrijelj.

2

SANA – H.Š.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: