CISID: Podići spomen obeležje Bošnjačkim oslobodiocima Beograda

Centar za istorijske studije i dijalog (CISID) iz Novog Sada predložio je danas skupštinskom Odboru za ljudska i manjinska prava da se podigne spomen plo?a Muhamedanskim bataljonima koji su u?estvovali u oslobodjenju Beograda u Prvom svetskom ratu.

CISID je predložio da se spomen plo?a postavi na mestu u blizini koga se nalazila brigada kojom je komandovao Šemsa Midovi?, a da bi idealne lokacije bile zgrada Narodnog pozorišta, ili Narodnog muzeja. Oni su predložili i da se po tom bataljonu imenuje jedna kasarna u Srbiji ili deo ulice na Adi Ciganliji.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerovi? rekao je da je to jedna od najplemenitijih ideja koja se pojavila u poslednjih nekoliko decenija i da ne veruje da u parlamentu postoji politi?ka stranka koja je ne?e podržati.

“Želimo da otrgnemo od zaborava te ljude, a ?ini nam se da je proteklih 100 godina bilo zanemarivanja uloge Bošnja?ke nacionalne manjine u odbrani Beograda. Oko 15 odsto vojnika koji su branili Beograd bilo je muslimanske veroispovesti”, rekao je Omerovi? na konferenciji za novinare.

On je dodao bi pored zahvalnosti ljudima koji su branili Beograd, Srbija trebalo da misli na budu?nost “naro?ito u današnjim vremenima poja?anih tenzija izmedju dve države i dva naroda”.

“Mislim da ovakav odnos prema nacionalnim manjinama, pogotovo prema nacionalnoj manjini koja je u?estvovala u srpskoj vojsci i branila grad Beograd može samo doprineti vra?anju dobrih odnosa i poverenja”, rekao je Omerovi?.

Predsednik CISID Srdjan Miloševi? rekao je da je postavljanje spomen obeležja i se?anje na Muhamedanski bataljon deo šireg projekta se?anja na velike dogadjaje i li?nosti koje su pripadale nacionalnim manjinama i imale pozitivnu ulogu u istoriji Srbije, ali su bile zapostavljene.

“Njihovo delovanje nije vidljivo u javnosti, nije vidljivo u kulturi se?anja i mi želimo da istaknemo delovanje tih pripadnika nacionalnih zajednica koje je bilo pozitivno”, rekao je Miloševi?.

U sastavu Muhamedanskih bataljona bili su muslimani – etni?ki Bošnjaci, Albanci i Turci koji su mobilisani u Sandžaku, na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji. Jedinica koju je predvodio komandant Midovi? 1915. godine branila je centar Beograda od Austrougarske 9. oktobara 1915. godine.

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: