Ćorović: Nedovoljno se ulaže u saobraćaj

Novi Pazar nedovoljno ulaže u saobra?ajni sistem, zato je to jedan od goru?ih problema grada, smatra saobra?ajni inžinjer Enver ?orovi?.

On je radiju Sto plus rekao da se u budžet sliva 30 odsto novca od napla?enih saobra?ajnih prekršaja, koji se mora po Zakonu o bezbednosti saobra?aja uložiti u projekte koji poboljšavaju bezbednost saobra?aja.

„Pre dve godine je imalo oko 15 miliona dinara ovog novca, prošle godine 18 miliona, a ove godine za prvih osam meseci 20 miliona dinara. Savet za bezbednost saobra?aja još uvek nije usvojio plan i program za trošenje ovih sredstava, koji nakon toga treba da usvoji Gradsko ve?e, tako da se ovaj novac ne može ni koristiti, jer nisu stvoreni zakonski preduslovi”, rekao je ?orovi?.

On kao jedan od razloga ovakvog stanja vidi u tome što ljudi koji treba da vode ra?una o saobra?aju ne uo?avaju probleme.

„Problemi se nagomilavaju iz godine u godinu, a broj stanovnika i motornih vozila se pove?ava, tako da je stanje u saobra?ajnom sistemu sve teže. Da je prošle i ove godine uloženo bar pola od ovih sredstava u projekte uredjenja zona škola, poboljšanje geometrija raskrsnica, semaforizaciju, izradu kružnih tokova i sli?no, stanje bi bilo daleko bolje“, rekao je ?orovi?.

Na teritoriji koju pokriva Policijska uprava u Novom Pazaru u prvih osam meseci ove godine registrovano je 328 saobra?ajnih nezgoda, u kojima su ?etiri osobe poginule.

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: