Crna Gora / Islamska zajednica stabilizujući faktor 

Islamska zajednica u Crnoj Gori od visokog je zna?aja jer predstavlja stabilizuju?i faktor u zemlji, ali i u regionu Zapadnog Balkana, izjavio je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanovi?.

Kako je saopšteno iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Numanovi? se u ?etvrtak sastao sa delegacijom Kuvajta i predstavnicima Mešihata IZ u Crnoj Gori, sa kojima je razgovarao o položaju manjinskih naroda i vjerskih zajednica u Crnoj Gori.

On je, navodi se u saopštenju, prisutne upoznao sa gra?anskim konceptom Crne Gore po kojem država stvara jednake uslove za sve svoje gra?ane.

Na primjeru multikulturalnosti i multikonfesionalnosti jako smo bogati i Crna Gora ulaže mnogo u o?uvanje suživota, kaže se u saopštenju.

Tako?e se navodi da za Crnu Goru manjinski narodi predstavljaju integrativni dio, i shodno tome uživaju punu zakonodavnu i institucionalnu zaštitu.

Numanovi? je, kako je saopšteno, konstatovao da je u cilju unapre?enja vjerskih prava i sloboda i ure?enja odnosa države i vjerskih zajednica Vlada potpisala Ugovor o pitanjima od zajedni?kog interesa sa Islamskom zajednicom u Crnoj Gori.

Delegaciju Kuvajta sa?injavali su vladini zvani?nici iz resora za vakufe i diplomata iz Ambasade Kuvajta u Beogradu.

?lanovi delegacije su, kako je saopšteno, zahvalili na prijemu i pohvalili saradnju sa IZ u Crnoj Gori, koju su istakli kao primjer pozitivne prakse kada je u pitanju promocija suštinskih vrijednosti i suživota zajednice.

Komentari

komentar

Tagovi

Vrh
%d bloggers like this: