Dan kad je agresor napao Sarajevo: Ne ponovilo se, nikome

“Po?etak maja 1992. godine”

2. maj 1992.

Borbe izme?u JNA i Teritorijalne odbrane na Skenderiji. Zapaljeni tramvaji na Skenderiji i Glavna pošta na Obali. Granatiranje Titove ulice, stotine gra?ana na ulici kada je napad po?eo.

Po povratku sa mirovnih pregovora u Lisabonu, predsjednik Predsjedništva BiH Alija Izetbegovi?, njegova k?erka, prevoditeljica Sabina Berberovi? i zamjenik predsjednika vlade Zlatko Lagumdžija uhapšeni na Aerodromu Sarajevo i odvedeni u Lukavicu u vrijeme žestokih borbi oko Predsjedništva BiH.

General JNA Milutin Kukanjac ponudio iz opkoljene komande da se njemu i ostalim vojnicima omogu?i izvla?enje u zamjenu za Izetbegovi?a. U dramati?nim pregovorima, vo?enim izme?u ?lanova predsjedništva BiH Ejupa Gani?a i Stjepana Kljuji?a sa generalima JNA, koje je predvodio Vojislav ?ur?evac, dogovoreni principi razmjene. Pregovori uživo emitirani na RTV BIH.

To su dešavanja koja su obilježila 2. maj 1992 godine.

Po?etak maja 1992. godine ?e za sve Sarajlije zauvijek ostati duboko urezni u sje?anje. Pokušaj specijalnih jedinica tadašnje jugoslavenske vojske da zauzmu zgradu Predsjedništva BiH kulminirao je na Skenderiji, gdje ih zaustavljaju Specijalna jedinica MUP-a i Teritorijalna odbrana BiH koju su ?inili gra?ani Sarajeva.

Prva velika bitka za glavni grad Bosne i Hercegovine se desila 2. maja 1992. godine. Pucnjava iz automatskog oružja i eksplozije artiljerijskih granata satima su odjekivale centrom Sarajeva. Gra?ani nisu ni znali šta se ta?no dešava, a po intenzitetu pucnjave i siline eksplozija bilo je jasno da se ne radi o uobi?ajenom puškaranju i sporadi?nom granatiranju Sarajeva.

Otvoreni program Televizije Sarajevo, 2. maj 1992. u direktnom radijskom prijenosu dnevnika tadašnje Televizije Sarajevo svjetska javnost je saznala da je Predsjedništvo BiH napadnuto, da je Komanda JNA u Sarajevu u okruženju, da je predsjednik države u zarobljeništvu, da se grad razara iz svih artiljerijskih oru?a i da se posredstvom medija pregovara o obustavi vatre i razmjeni zarobljenih.

Isti dan je granatama i zapaljivom municijom s brda oko Sarajeva, zapaljena zgrada glavne pošte na obali. U potpunosti je izgorila, te je onemogu?ena telefonska komunikacija u gradu.

“Kada je predsjednik Izetbegovi? zarobljen i kada je bila razmjena, ne bi oni njega tako lako pustili da su u no?i na 2. maj završili posao. Mi smo taj dan veliki posao odradili. 2. maj je za mene klju?ni dan toka rata u Sarajevu, jer tog dana je Sarajevo trebalo biti presje?eno. Oni su došli do Predsjedništva nekih tridesetak metara. Da su uspjeli u?i, tok rata bi bio druga?iji.”, kažeDragan Viki?, komandant Specijalnih jedinica MUP-a i najve?a legenda odbrane Sarajeva.

Sarajevo je pod opsadom, tog je dana jasno.

U godinama koje su uslijedile, živjelo se bez vode, bez struje i bez hrane uz svakodnevna žestoka granatiranja i prijetnju snajperskom vatrom. Bila su to 1.425 dana konstantne prijetnje smr?u Sarajlijama.

Ne ponovilo se, nikome.

Arhiv/Skenderija 2.maj 1992. godine

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: