Dani Sandžaka otpočeli promocijom knjige: “Kad su vakat kaljali insani”

Novi Pazar – Narod ima pravo na emocije, žrtve ?e vjerovatno žaliti svoju bol. Pripadnici naroda dželata ?e tražiti objašnjnje za ono što se desilo. Naposletku moralnije je biti pripadnik naroda žrtve nego onih u ?ije se ime taj zlo?in ?inio.

unnamed (5)_616w_80c_vhigh

Manifestacija u povodu obilježavanja Dana Sandžaka otvorena je promocijom knjige Šerba Rastodera “Kad su vakat kaljali insani” u Velikoj Sali Mešihata, 19.11.2014 godine.

Promociji su prisustvovali predstavnici kulturnog, vjerskog, politi?kog života Sandžaka, profesori, studenti i mnogi drugi. Promoteri knjige bili su Jasmina Rastoder, Atvija Kerovi?, dr. Redžep Škrijelj, dr. Admir Muratovi?.

Predsjednik BKZ-a dr. Admir Muratovi? istakao je da je ovo veliki dan za Bošnjake i Sandžak jer ideja autonomnosti i samobitnosti koja je ro?ena 20. novembra 1943 živi i danas i ima viziju.

“Mi imamo pravo sje?ati se i obilježavati ovaj dan. Knjiga Šerba Rastodera govori o zlo?inu u Šahovi?ima. Zlo?in u Šahovi?ima se desio u miru i Bošnjaci nisu zaslužili ono što im se desilo. Bošnjaci zato imaju bol koja je njihova zajedni?ka sudbina” rekao je predsjednik BKZ-a dr. Admir Muratovi?.

Promoter Jasmina Rastoder istakla je da je autor napisao preko dvadeset knjiga. Pisac je za argumentima tragao oko dvadeset i pet godina. Knjiga govori o stravi?nom zlo?inu o kojem se šutjelo preko osamdeset godina i za koji niko nikada nije sudski odgovarao.

Atvija Kerovi? ispred izdava?ke ku?e Almanah istakao je da se prije svega interesuju za literaturu koja govori o skrivenoj strani historije Bošnjaka, jedna od tih stvari su i Šahovi?i. Knjiga je zajedni?ki nišan stradalih u Šahovi?ima.

Dr Redžep Škrijelj je rekao da knjiga obiluje argumentima i ?injenicama, iako govori o jednom krvavom stampedu nad muslimanima, obiluje i pacifizmom, govori i svjedo?i o jednom teškom vremenu, a Bošnjaci se svakakao moraju ponositi što imaju me?u se nekog poput Šerba Rastodera.

Autor knjige istakao je da je glavni motiv za nastajanje djela prije svega bilo otklanjanje šutnje sa zlo?ina, jer Bošnjaci nemaju?i svoju kulturu pam?enja dolaze u zamku da veli?aju zlo?ine.

“Nas Bošnjake zbližava nesre?a, koju sam ja ispri?ao širom svijeta. Cilj mi je prije svega da ispri?am da to što su uradili taj zlo?in nije herojsko djelo ve?, jedan veliki zlo?in, po?injen nad nevinim narodom”

Manifestacija traje ?etiri dana u organizaciji Bošnja?ke kulturne zajednice. U Kulturnom centru u Novom Pazaru održa?e se Centralna sve?anost 20.11.2014 u 18 h, nakon ?ega ?e  manifestacija i obilježavanje Dana Sandžaka pre?i granice Srbije i nastaviti se u gradovima Njema?ke.

Amela Salkovi?

unnamed (2)_616w_80c_vhighunnamed (1)_616w_80c_vhighunnamed (6)_616w_80c_vhighunnamed (4)_616w_80c_vhighunnamed (3)_616w_80c_vhigh

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: