Djaci imaju više časova nego što je zakonom dozvoljeno

Ministar prosvete Srdjan Verbi? ukazao je danas da djaci u školama u Srbiji imaju više ?asova nego što je to zakonom dozvoljeno i zatražio da nadležna stru?na tela preispitaju nastavne programe kao bi se ta praksa prekinula.

“Mi smo vremenom uvodili nove predmete i dalje se traže neki novi predmeti, a broj ?asova je ograni?en na 20 u mladjim razredima i 25 u starijim. Djaci imaju više ?asova nego što je to zakonom dozvoljeno i mi to moramo da uskladimo”, kazao je Verbi? za agenciju Beta.

Ministar je rekao da razume socijalni momenat i da je cilj posti?i odredjeni fond da bi se za to primila plata, ali da se, ipak, mora imati u vidu interes djaka.

“Sada je posao na Zavodu za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja da revidira plan za osnovnu i srednju školu, da uradi analizu da li i koliko predmeti zadovoljavaju ono što su ciljevi i da u skladu sa tim Nacionalni prosvetni savet predloži rešenje”, rekao je Verbi?.

Ministar smatra da treba smanjiti broj obaveznih izbornih predmeta veronauke i gradjanskog vaspitanja.

“Trebalo bi da se broj ?asova obaveznih izbornih predmeta smanji i da se ne izu?avaju svih 12 razreda osnovne i srednje škole nego u ?etitri. Stru?na tela treba da procene kako i u kom obimu”, kazao je ministar.

Verbi? je ukazao i da 14 godina od kako su uvedeni predmeti gradjansko vaspitanje i veronauka nije bilo ozbiljnih procena u?inka tih predmeta i efekata nastave. Verbi? smatra da je neophodno da se stru?na tela time pozavave i da izrade novi predlog plana izu?avanja tih predmeta.

?lan Nacionalnog prosvetnog saveta i predava? na Bogoslovskom fakultetu Vladimir Vukašinovi? smatra da bi takva odluka bila diskriminatorna i da djaci ne bi uspeli da steknu sva potrebna znanja.

Danas je održana 115 Sednica Nacionalnog prosvetnog saveta, prva nakon devetome?ne pauze zbog izbora novih ?lanova.

Obra?aju?i se ?lanovima tog tela ministar Verbi? naveo je i da je Srbiji potrebna efikasnija mreža škola.

“I dalje imamo škole sa više nastavnika nego djaka”, kazao je Verbi? i istakao da je to problem prilikom svakog odredjivanja bužeta za prosvetu.

Ministar smatra i da je potrebno izmeniti pravilnik o vrstama stru?ne sreme koji propisuje neophodne kvalifikacije koje neko mora da ima kako bi držao nastavu iz odredjenog predmeta. Cilj je da jedan nastavnik može da bude predava? u više srodnih stru?nih oblasti.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: