Donacija prijepoljskom porodilištu

U okviru humanitarne akcije Blic fondacije „Srce za decu“, prijepoljskom porodilištu uru?en je aparat za rano dijagnostikovanje eventualnog ošte?enja sluha kod novoro?en?adi. Vrednost aparata za neonatalni skrining sluha iznosi oko 450 hiljada dinara, a cilj ove fondacije jeste da sa njim opreme sva porodilišta u Srbiji.

Novoro?en?e Adis, staro svega nedelju dana prvo je u prijepoljskom porodilištu koje je testirano na aparatu za rano dijagnostikovanje eventualnog ošte?enja sluha kod novoro?en?adi. Do sada su bebe za ovu proveru morale da budu odvo?ene u Zdravstveni centar Užice, te ?e pomenuta donacija olakšati, kako roditeljima, tako i zdravstvenim radnicima.

„Mi imamo oko 500 poro?aja godišnje, jedna do tri bebe na hiljadu ro?enih ima ošte?enje sluha. Ranim otkrivanjem ovog ošte?enja ve?a je verovatno?a da ?e se dete izle?iti“, kazala je na?elnica neonatologije i de?jeg odeljenja dr Ljiljana Tomaševi?.

Direktor prijepoljske Bolnice dr Branko Gojakovi? istakao je zahvalnost Blic fondaciji zbog ove donacije i istakao da ?e ona u mnogome olakšati posao zdravstvenim radnicima Bolnice u Prijepolju.

Akcija Blic fondacije pokrenuta je u martu ove godine i u okviru nje do sada je aparatom za skrining sluha opremljeno 29 porodilišta, od planiranih 56.

„Cilj svih akcija “Blic fondacije” je da naša deca budu zdrava i sre?na. Neonatalni skrining sluha, koji ?e sada biti obavezan u svim porodilištima, omogu?i?e da i deca koja se rode sa ošte?enim sluhom imaju pravilan razvoj i normalan život. “Blic fondacija” se svima zahvaljuje koji su pomogli da ovaj plemeniti zadatak uspešno okon?amo“ – rekao je urednik Blic fondacije  Velimir Perovi?.

Pokrovitelj akcije je Ministarstvo zdravlja, a medijski partner je Radio televizija Srbije, koja je kroz informativne emisije podigla svest javnosti o zna?aju ranog otkrivanja eventualnog ošte?enja sluha kod novoro?en?adi.

„Verujem da smo ovom akcijom uspeli da ukažemo na zna?aj preventivnih pregleda, jer sada ne postoji osoba u Srbiji koja nije ?ula za skrining aparat i da su roditelji upoznati da ?e ih pregled tim aparatom spasiti nekih eventualnih muka kasnije“, kazala je urednica informativnog programa RTS-a Ivana Božovi?.

U humanitarnoj akciji „Srce za decu“ koju vodi Blic fondacija  prikupljeno je ukupno 25 miliona dinara. Pored Prijepolja, aparat je uru?en i porodilištu u Priboju, a do kraja nedelje planirano je da isti aparati stignu u porodilišta u Jagodini, Kruševcu, Ba?koj Topoli i Vrbasu, dodaju iz Blic fondacije.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: