Duvno: Spremni smo da pomognemo razvoju regiona

Nakon šest meseci od posete ambasadora Francuske, delegacija Ambasade ove zemlje u Srbiji, ponovo je došla u Novi Pazar. Na sastanku sa gradona?elnikom Nihatom Biševcem bilo je re?i o budu?im zajedni?kim projektima, ?ijom realizacijom ?e, kako je najavljeno, u narednom periodu biti intenzivirana saradnja izme?u grada Novog Pazara i Ambasade Francuske.

Prvi savetnik Ambasade Francuske, Deni Duvno, rekao je u Novom Pzaru da je Vlada te zemlje spremna da pomogne razvoju ovog regiona. Na sastanku u Upravi grada predstavljeni su projekti budu?e srdnje u razli?itim oblastima.

”Ja sam došao u pratnji saradnika i direktora Francuskog instituta kako bismo doneli poruku da smo spremni da pomognemo razvoju ovog regiona”, rekao je prvi savetnik Ambasade Francuske Deni Duvno. On je istakao da ima više na?ina pomo?i kroz projekte, kao što su oni iz oblasti infrastrukture o kojima ?e se, kako je najavio, razgovarati u Parizu 4.jula na Samitu šest zemalja Balkana i prijatelja iz Nema?ke, Austrije i Italije.

Gradona?elnik Novog Pazara Nihat Biševac ocenio je da ?e, uz najavljenu pomo? Ambasade Francuske, do?i i do konkretnih rezultata, kada je u pitanju unapre?enje života ljudi u ovom gradu. Realizacijom zajedni?kih projekata i do sada uspešna saradnja sa Ambasadom Fracuske u narednom periodu bi?e intenzivirana, najavio je Biševac.

Kako je najavljeno u Novom Pazaru, na Samitu zemalja Balkana 4.jula u Parizu bi?e razmatrani i projekti vezani za saradnju u okviru civilnog društva, naro?ito mladih. Po ugledu na postoje?u Francusko Nema?ku kancelariju za mlade bi?e govora o otvaranju sli?ne takve, namenjene obrazovanju i profesionalnom usavršavanju mladih. Realizacija konkretnih projekata u narednom periodu, najavljena je i na planu kulturne saradnje.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: