Ekskluzivno: Pripadnici MUP-a Srbije na tajnom zadatku u Potočarima 

Bivši pripadnici Odjeljenja za opservaciju i dokumentovanje (OOD) MUP-a Srbije Milan Dumanovi? i Mladen Trbovi? podnijeli su krivi?nu prijavu protiv vrha policije zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine utjecajem.

Kao neposredan povod naveli su nelegalni boravak pripadnika tog odjeljenja na komemoraciji žrtvama srebreni?kog genocida 2015. godine u Poto?arima.

Dumanovi? i Trbovi? podnijeli su prijavu protiv Dejana Milenkovi?a, na?elnika Službe za specijalne istražne metode, Gorana Neši?a, na?elnika OOD-a, Tomislava Radovanovi?a, zamjenika na?elnika OOD-a i Dijane Hrkalovi?, sekretarke Uprave kriminalisti?ke policije.

U ekskluzivnoj izjavi za Al Jazeeru Durmanovi? kaže kako je usmeno nare?enje da se krene u Poto?are dobio rano ujutro na dan komemoracije.

U Srebrenicu je, prema njegovim rije?ima, krenuo sa još 18 kolega. Zadatak je bio da tajno snimaju komemorativni skup.

“Imali smo legitimacije, ‘Srebrenica 2015.’ je pisalo na njima. To su legitimacije koje su imali pripadnici obezbe?enja samog skupa, a kamere smo držali u ruci, nismo skrivali. Nama je zamenik na?elnika Tomica Radovanovi? u nekom trenutku doneo te legitimacije. Od koga ih je uzeo i ko je njemu to dao, ja to stvarno ne znam”, kaže za Al Jazeeru Milan Durmanovi?.

On i na?elnik odjeljenja Goran Neši? vide se na snimcima komemoracije u Poto?arima koji su dostupni na internetu.

Prema zakonima Bosne i Hercegovine i bosanskohercegova?kog entiteta Republike Srpske, pripadnici snaga bezbjednosti strane države ne mogu ni pod kakvim uslovima provoditi zadatke na teritoriji BiH bez odobrenja te države.

MUP Srbije bez odgovora

Na zahtjev za izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovi?a o okolnostima pod kojima su pripadnici MUP-a bili na teritoriji BiH, kao i komentar na krivi?nu prijavu koju su podnijeli Trbovi? i Durmanovi?, do danas nismo dobili odgovor.

U Ministarstvu bezbjednosti BiH za ovaj slu?aj saznali su iz medija.

Ministar Dragan Mekti? kaže da pripadnici stranih bezbjednosnih agencija ne mogu biti na bilo kakvom zadatku na teritoriji te države bez znanja i odobrenja nadležnih doma?ih službi.

“Osim prijavljenog obezbje?enja, nismo imali nikakve druge najave, niti smo u tom momentu imali bilo kakvih saznanja da neko boravi mimo tog obezbje?enja”, rekao je Mekti? za Al Jazeeru.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: