Fehratović u Skupštini Srbije o korupiciji i kriminalu u sandžačkim školama 

BEOGRAD – Narodni poslanik BDZ Sandžaka  Jahja Fehratovi? obratio se u Skupštini Srbije povodom izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanja i tom prilikom ukazao na probleme u obrazovnom sistemu u Sandžaku.

Fehratovi? je istakao da se obrazovni  sistem u Sandžaku susre?e sa najtežim izazovima u ovoj državi.

“Rije? je o školama u sandža?kim gradovima Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju i njihovoj zloupotrebi od strane politike i politi?ara, kriminalnog miljea i postojanja osnova sumnje o korupciji prilikom zapošljavanja u ustanovama predškolskog obrazovanja, kao i osnovnim i srednjim školama”, kazao je Fehratovi?.

On ukazao na višegodišnju spregu korupcije i kriminala koji je posebno izražen u školama u Novom Pazaru.

“U Novome Pazaru, imamo situaciju da lice sa kriminalnim dosijeom bez ikakvog ste?enog obrazovanja blisko jednom politi?aru, ucjenjuje direktore škola, izdaje im naloge koga trebaju zaposliti a koga ostaviti bez norme – i to isklju?ivo prema dva principa: pripadnosti partiji i pla?anju pozamašnih nov?anih iznosa za zapošljenje – postoji ?ak i utvr?eni cjenovnik radnoga mjesta profesora, nastavnika, u?itelja ili vaspita?a. Istražni organi imaju odre?ene podatke o korumpiranosti i kriminalnim dosijeima pojedinih direktora škola koji su prema partijskom klju?u došli na te pozicije”, istakao je narodni poslanik BDZ Sandžaka.

Dr. Fehraotvi? ukazuje i na zloupotreba u?enika u politi?ke svrhe, naro?ito u periodu izbornih ciklusa, koja je posebno izražena u Sjenici i Tutinu.

“Kako bi se primorale da izvrašavaju ove zadatke, Školske uprave se suo?avaju sa ucjenama i pritiscima lokalnih vlasti koje im, ukoliko se ogluše o ove i sli?ne zahtjeve, ne prebacuju obavezna sredstava za normalno funkcioniranje, što dovodi do za?aranog kruga mita, korupcije i svakog drugog kriminala u kome su žrtve isklju?ivo u?enici i savjesni i pošteni prosvjetni radnici na koje se vrše strašni pritisci”, rekao je Fehratovi?.

On je na kraju svog obra?anja pozvao državni aparat da što prije poduzme korake sre?ivanja obrazovnog sistema u sandža?kim op?inama.

“Ministarstvo prosvjete treba što prije poslati nadležne inspekcijske službe u ovim op?inama da se uvjere u ?injeni?no stanje, shodno ?ijem izvještaju bi se morao napraviti plan ozdravljenja obrazovnog sistema iz koga treba iskorijeniti uticaj politike, mito, korupciju, i sve druge pojave koje dodatno ugrožavaju ionako krhki školski sistem”,  kazao je na kraju Fehratovi?.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: