Gasovod od Raške, preko Novog Pazara, do Tutina

Skupština Srbije usvojila je zakon kojim se u javni dug pretvaraju obaveze Srbijagasa prema Naftnoj industriji Srbije od oko 23,4 milijarde dinara.

Javni dug ?e biti pla?en iz državnog budžeta na šest rata. Prva rata se daje 31.decembra 2015. godine, a poslednja 31. maja 2018. godine.

Skupština je danas usvojila i Zakon o davanju državnih garancija u korist Sosijete ženeral banke Srbija za izmirivanje obaveza Srbijagasa po osnovu ugovora o dugoro?nom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin. Kredit je u vrednosti do 20 miliona evra, a garancija se daje i za pripadaju?e kamate.

Poslanici su danas potvrdili sporazum o zajmu (Projekat za unapre?enje konkurntnosti i zapošljavanja) izme?u Srbije i Me?unarodne banke za obnovu i razvoj.

gas

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: