Gasovod preko Turske jedina opcija za Rusiju

Nakon što je po?etkom decembra otkazao implementaciju projekta Južnog toka, ruski predsjednik Vladimir Putin je prošle sedmice kazao da bi njegova zemlja još uvijek mogla snabdijevati zemlje Evropske unije gasom preko Bugarske, ali i dodao da ?e nastaviti sara?ivati s Turskom.

Putin je 1. decembra otkazao projekat ?ijom implementacijom bi se na godišnjem nivou osiguralo prenošenje 63 milijarde kubnih metara prirodnog gasa u Evropu putem Bugarske, te umjesto toga najavio da ?e Rusija preko Turske izgraditi novi gasovod za prenos iste koli?ine energenta do Gr?ke.

“Jedina opcija koja je još uvijek na stolu je plan za gasovod preko Turske do Gr?ke ili Bugarske”, za Anadolu Agency je kazao prodekan na moskovskom državnom Institutu za me?unarodne odnose Igor Okunev.

“No, to je opcija koja iziskuje da Turska odlu?i kako i s kim želi sara?ivati”, dodao je doktor Okunev.

Turska i Rusija tako?er pregovaraju o popustu na cijenu gasa koji se u zemlju uvozi iz Rusije. Prošlog decembra je Putin ponudio popust od šest posto za izvezeni gas, dok Turska insistira na još nižoj cijeni.

“Kada bih ja predstavljao Tursku pregovarao bih ?ak i za viši popust kako bih potpuno iskoristio Putinovu slabu pregovara?ku poziciju”, kazao je dr. Sijbren de Jong, strateški analiti?ar u haškom Centru za strateške studije, referiraju?i se na krizu u Ukrajini i oslabljenu reputaciju Gazproma me?u evropskim politi?arima.

Zapadne sile su zbog nemira u Ukrajini Rusiji uvele sankcije koje su sektoru energije onemogu?ile pristup zapadnim finansijkim institucijama i visokotehnološkoj opremi.

“Predsjednik Putin je nekoliko puta prošlog mjeseca jasno kazao da nema povratka Južnom toku i da ?e gasovod biti izgra?en kroz Tursku”, kazao je Okunev.

“Mislim da to pokazuje da se ruska politi?ka elita usaglasila da nema šanse za po?injanje tako velikog i riskantnog projekta kao što je Južni tok preko Bugarske, bez atmosfere povjerenja izme?u Evropske unije i Rusije”, naglasio je.

Istovremeno, De Jong vjeruje da Putin pokušava izvršiti pritisak na EU i pokazati svoju silu nekim njenim ?lanicama.

“Putin prakti?no pokušava ‘preznojiti’ EU. Otkazivanje Južnog toka, iz Putinove perspektive pokazuje šta Rusija može uraditi pojedinim ?lanicama kao što su Bugarska, ako se one ne povinuju pravilima koje Moskva postavlja”, kazao je.

“No, Putin nakon toga pravi šou, pokazuju?i svoju ‘pitomost’ i volju da s EU razgovara o drugim opcijama. Drugim rije?ima, on je ‘voljan’ EU dati drugu šansu”, objasnio je.

De Jong je kazao da Putinov komentar o nastavljanju saradnje s Turskom zapravo ima za cilj pove?ati pritisak na EU, daju?i joj do znanja da ima “suparnika”.

Okunev je izjavio da je novi gasovod kroz Tursku osnova za me?usobnu povezanost i nezavisnost dviju zemalja što otvara mogu?nosti za razvijanje bliskih ekonomskih i politi?kih veza.

Gasovod 2

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: