Godišnji koncert KUD “Golija” u Novom Pazaru

Kulturno umjetni?ko društvo “Golija”  ?e u petak, 20. maja održati svoj godišnji koncert u novopazarskoj Koncertnoj dvorani. Nastupi?e ?lanovi svih sekcija ovog  kulturnog društva, a kao  goste publika ?e videti I ?lanove KUD- a “Riznca” iz Kraljeva.

 

Kako isti?e direktor KUD “Golija”, Goran Asovi?,  ideja je da se gra?ani upoznaju sa radom ovog Kultrno-umjetn?kog društva u proteklih godinu i po dana i da se upoznaju sa  grupom koja je  na više festivala osvajila zapažene rezultate odnosno prva mjesta, ali i da se predstavi sam kvalitet rada sa djecom.

Društvo “Golija” broji oko 150 ?lanova, a nade rukovodilaca jesu da ?e biti još više ?lanova i da ?e ljubav prema folkloru, igrama i ovakvom vidu druženja biti još ve?a kod mladih. Po?etak koncerta je u 19:30 ?asova.

Godišnji koncert KUD “Golija” u Novom Pazaru

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: