Gradski park – pluća Novog Pazara

Neosvetljen,nebezbedan za sugra?ane koji su njime prolazili,?esto pun pasa lutalica i sme?a,bio je gradski park godinama unazad. Bio je sve osim parka. Ova slika pre godinu dana,na inicijativu lokalne samouprave,stru?nih arhitekata I JKP “?isto?a” danas izgleda potpuno druga?ije.

 

“Projekat ure?enja gradskog parka nije uopšte bilo lako realizovati a nije bio ni jeftin ali smo uspeli da ga  sprovedemo na zadovoljstvo svih gra?ana a I nas koji smo radili na njemu “ rekao je direktor novopazarskog JKP”Gradska ?isto?a” Hivzo Škrijelj.

On je akcenat stavio na deo projekta koji nije bio u planu a to je sistem za snabdevanje vodom kompletnog parka gde je ugra?eno 1.800 metara cevovoda tako da se navodnjava svaki kvadratni metar zelene povrsine.Po njegovim re?ima za kompletno ure?enje parka utrošeno je 11 miliona dinara.

Radnici ovog JKP svakodnevno rade na održavanju i ure?enju parka ali pohvale idu i gra?anima Novog Pazara koji ne bacaju?i sme?e,papire,ne lome?i  klupe doprinose da on ostane lep i ?ist. Penzioneri naj?eše slobodno vreme provode u parku i kako kažu,to je mesto gde se baš prijatno ose?aju i upu?uju sve pohvale inicijatorima i svima koji su doprineli da ovaj deo grada izleda kao prava oaza.

Ovih dana,kako najavljuje Škrijelj,radnici ?isto?e po?e?e sa sre?ivanjem parka , košenjem trave, sadnjom cve?a i drugih sadnica ,a na svim gra?anima je da to ?uvaju i uživaju u zajedni?kom parku kakav  nema ?ak ni ve?ina drugih gradova u Srbiji.

Gradski park - plu?a Novog Pazara

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: