Grejanje do ponoći

Gradona?elnik Novog Pazara dr Meho Mahmutovi? uputio  je naredbu Javnom komunalnom preduze?u Gradska toplana da se zbog vremenskih uslova I niskih temperatura toplotna energija isporu?uje korisnicima usluga grejanja do 24 sata, odnodno dva sata duže nego do sada.

Ovakav režim grejanja važi?e od 25 januara do 20 februara  2016. godine.

Korisnici usluga ?e na ovaj na?in dobiti pove?anje konfora stanovanja.

Usluga grejanja koja se produžuje na dva sata se ne?e obra?unavati korisnicima kao utrošak energije grejanja za produženi deo.

Grejanje do pono?i

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: