Hadžije završile posjetu znamenitostima Medine –

U nedjelju, 18. septembra nakon sabah namaza, po ranije utvr?enom planu, sandža?ki hadžije su pošli u obilazak historijskih mjesta i znamenitosti koje se nalaze u blizini Medine, grada Allahovog Poslanika a.s.

Tom prilikom obišli brdo Uhud i mezarje šehida Uhuda, prisje?aju?i se doga?aja na Uhudu i njegovih poruka koje su aktuelne u svakom vremenu, pa i našem današnjem. O porukama i poukama bitke na Uhudu govorio je dr. Rešad ef. Plojovi?, ukazuju?i da je žudnja za dunjalukom i ovosvjetskim bogatsvom uzrok zaboravljanja ili zapostavljanja vjere i naredbi Allaha dž.š. i Njegovog Poslanika, što vodi poniženju, nesre?i i porazu na oba svijeta. Žudnja za dunjalukom i nepokornost Poslaniku je bila glavni uzrok poraza na Uhudu, a isti uzrok mnoge muslimanske zajednice danas u svijetu vodi poniženju i neuspjehu. Rešad ef. je tako?e spomenuo da je od ukupnog broja boraca, oko 1000, skoro tre?ina otpala na munafike, koji su napustili Poslanika prije bitke, ali tim nisu nanijeli zna?ajnu štetu muslimanskoj zajednici, a obe spomenute kategorije; munafici i oni koji žude za dunjalukom su prisutni u svakom vremenu i svakoj zajednici i ?ekaju povoljan trenutak za svoje djelovanje.

Nakon Uhuda hadžije su posjetili mesdžid Kibletejn i obavili dva rekata tehijjetu-l-mesdžida, potom Seb’a Mesadžid (Handek) i na kraju Mesdžid Kuba, gdje se hadžijama obratio mr. Enver ef. Omerovi?, govore?i o zna?aju ove džamije, prve džamije u islamu, ali i o mesdžidu-d-diraru, džamiji razdora, koja je bila podignuta od strane munafika nedaleko od prve džamije, sa željom da graditelji dobiju pažnju Poslanika i poziciju koju ?e iskoristiti za unošenje razdora me?u muslimanima, u ?emu nisu uspjeli, ve? je ova džamija, po naredbi Allaha dž.š. porušena od strane Poslanika a.s.

(Mesihat)

412

Komentari

komentar

Tagovi , ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: