Infrastrukturni projekti EU Progresa

Evropski progres raspisao je ove godine konkurs za infrastrukturne projekte. Novi Pazar aplicira?e i u ovom roku, sa važnim projektima od velikog zna?aja za grad Novi Pazar. Taj program finansira?e Evropska Unija, Vlada Švajcarske i Vlada R Srbije.

Ovo je potouno novi program, kod kojeg je utvr?eno pod kojim uslovima i sa kakvim projektima se može aplicirati.

Projekti lokalne ifrastrukture ?e biti podržani u vrednosti do 100 000 eura, dok ?e oni koji se ti?u razvoja, biznisa i razvoja ekonomije grada i do 200 000 eura.

Sproveli smo mnogo ve?e projetke, tako da ne sumnjamo u odobrenje i ovih, rekao je pomo?nik gradona?elnika Faruk Suljevi?, i kako dodaje, grad Novi Pazar je aplicirao razne projekte i dodao da je našem gradu ve? odobren jedan od ve?ih prijekata za izgradnju, a to je izgradnja Urgentnog bloka, koji ?e biti izgra?en preko puta sadašnje Hitne pomo?i.

Infrastrukturni projekti EU Progresa

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: