Inovacije u poslovanju

U okviru projekta “Razvoj elektronskog poslovanja” koji finansira Evropska unija i Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA u Novom Pazaru je održana promocija i obuka o elektronskom poslovanju za mala i srednja preduze?a.

Skupu je prisustvovalo više od 20 predstavnika malih i srednjih preduze?a iz Novog Pazara i okoline kojima su predstavljene osnove elektronskog poslovanja.

     Svrha elektronskog poslovanja je da poja?a konkurentnost organizacije, doprinos boljem plasmanu robe, pove?anju broja kupaca i sli?no. Elektronsko poslovanje se ne odnosi samo na tehnologiju – ono je kombinacija tehnologije, procesa, organizacije i novog na?ina razmišljanja. Ovaj vid rada podrzumijeva koriš?enje Digitalnih aplikacija koje se mogu iskoristiti kao inovativno sredstvo za pove?anje konkurentnosti i sniženje troškova. “Postoje brojne aplikacije koje mala i srednja preduze?a mogu besplatno preuzeti i koristiti i time, osim što ?e uneprijediti svoje poslovanje, mogu u?initi i da ?itava zemlja bude konkurantnija bogatija, jer bogatstvo skupljaju mala i srednja predueze?a”, kaže vo?a projekta, Lešek Jakubovski. Na skupu je govorio i izvršni direktor Regionalne razvojne agencija Sandžaka – SEDA, Džemil Huseinovi?.

Promocija elektronskog poslovanja dio je aktivnosti projekta “Razvoj elektronskog poslovanja” koji finansira EU sa 2,5 miliona evra sa ciljem da malim i srednjim preduze?ima približi koncept elektronske trgovine. Kako je njavljeno u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj bi?e organizovane obuke za mala i srednja preduze?a u gradovima i mjestima u kojma se nalaze sedišta regionalnih razvojnih agencija. (A.Š.)

Inovacije u poslovanju

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: