Istražujemo – Narušen odnos između Zapada i muslimana neće puno uticati na Sandžak

Sandžak – Paljenje džamije, protesti protiv islama, karikature protiv svetinja islama, medijska hajka, izražena islamofobija, doga?aji u Francuskoj i Americi, ratovi na Bliskom istoku. Kakvu ?e posljedicu sve to imati po Sandžak?

Capture19

U anketi je u?estvovali 133 realna ispitanika iz cijelog svijeta, me?u kojima suapsolutna ve?ina Bošnjaci. Važno je ista?i da nije preveliko interesovanje za ovu vrstu ankete.

Kako ?e se posljednje turbulencije u odnosu izme?u Zapada i muslimana reflektovati na Sandžak?

 Capture

Iz istraživanja možemo donijeti sljede?e zaklju?ke:

1) Oko 49% ukupno anketiranih smatra da posljednje turbulencije izme?u Zapada i muslimana ne?e ostaviti negativne posljedice po Sandžak;

– od njih 29% smatra da se ništa posebni ne?e promijeniti;

– 20% smatra da ?e posljedice biti pozitivne u globalu, kao i u odnosu izme?u muslimana i pravoslavaca

2) Svega oko 27% anketiranih smatra da ?e posljedice biti negativne;

– 13,5% smatra da ?e narušiti odnos muslimana i pravoslavaca

– dok drugih 13,5% smatra da ?e oja?ati eksremne elemente u Sandžaku

3) Ve?i procenat je onih koji su dali svoje odgovore me?u kojima se isti?u:

– Sandžak nema nikakve veze sa dešavanjima u Evropi.

– Ova dešavanja ?e dovesti do tre?eg svjetskog rata.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: