Izborna kampanja do sutra u ponoć

Stranke, koalicije i udruženja gradjana koje 24. aprila u?estvuju na vanrednim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima, mogu da vode izbornu kampanju do sutra u pono?, kada po?inje predizborna tišina.

Predizborna tišina traja?e do nedelje u 20 sati, kada se zatvaraju bira?ka mesta i do kada je zabranjena izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata.

Na sam dan glasanja, u nedelju od sedam do 20 sati, dozvoljeno je objavljivanje izveštaja o tome gde su kandidati glasali, ali ne i njihovih izjava.

Tokom izborne tišine dozvoljeno je i emitovanje informacija o izlaznosti gradjana i spotova nadležnih republi?kih organa i nevladinih organizacija u kojima se gradjani upu?uju u koje vreme i na koji na?in mogu da glasaju.

Dok je na snazi izborna tišina, na bira?kom mestu i na 50 metara od bira?kog mesta zabranjeno je isticanje simbola politi?kih stranaka i drugog propagandnog materijala.

Ako se ta odredba ne poštuje, bira?ki odbor se, po zakonu, raspušta, a glasanje ponavlja.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: