”Jednake šanse za sve”

U okviru projekta  ”Jednake šanse za sve” održan je Okrugli sto ?iji primarni cilj je pokretanje dijaloga o trenutnom stanju socijalno ugroženih i marginalizovanih kategorija stanovništva u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu.

Ovaj projekat je podržan u okviru projekta “ Jednaki u pružanju socijalnih usluga “ koji sprovode Gradjanske inicijative i Sandža?ki odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u saradnji sa Timom za socijalno uklju?ivanje i smanjenje siromaštva, koji finansira Evropska unija u okviru Programa Podrške civilnom društvu 2012., a sufinansira se iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

“Cilj održavanja Okruglog stola je pokretanje dijaloga o trenutnom stanju socijalno ugroženih i marginalizovanih kategorija stanovništva u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu,mogu?nosti za unapre?enje postoje?ih i uspostavljanje novih socijalnih usluga u ova tri grada i opštine; prezentacija Istraživa?ke studije ” – istakla je izme?u ostalog koordinatorka projekta Alma Junis.

Na današnjem Okruglom stolu, prikazan je i dokumentarni film “Jedanke šanse za sve” koji problematizuje stanje i položaj ?etiri marginalizovane grupe: samohrani roditelji, žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom i stara lica.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: