Kancelarija za mlade Priboj deo balkanske porodice

Pribojska Kancelarija za mlade, svojim radom i projektima u protekle dve godine, stekla je status jedne od najuspešnijih u Srbiji, obezbedivši tako mladima raznovrsne sadržaje, edukacije, druženja i putovanja. Prepoznata kao uspešan partner i lider u sandža?koj regiji, Kancelarija iz Priboja dobila je priznanje za svoj rad u vidu ?lanstva u Balkanski  klub mladih, ?ija je prva konferencija  održana u Nišu od 12. do 14. februara.

 

Projektom izgradnje i opremanja Omladinskog centra, koji su finansirali EU Progres i opština Priboj pre dve godine, otpo?eo je uspešan niz aktivnosti mladih Priboja.  Na taj na?in dobili su vode?u ulogu u sprovo?enju omladinskih politika, a naj?eš?e su bili nosioci projekata i  umrežavanja Kancelarija za mlade u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, Sjenici i Novom Pazaru.

Ja?aju?i svoje kapacitete, volonteri i edukatori Kancelarije za mlade Priboj, dobili su po?etkom ove godine ogromno priznanje pozivom u ?lanstvo Balkanskog kluba mladih koji broji 40 organizacija sa prostora celog Balkana. Na prvoj konferenciji te omladinske mreže u Nišu potpisan je i Ugovor o saradnji i budu?im projektima.

Realizacija zajedni?kih aktivnosti o?ekuje se, prema re?ima Koordinatora Kancelarije za mlade Emira Vražalice, ve? krajem marta, kada ?e vršnja?ki edukatori i volonteri iz zemalja ?lanica Balkan kluba krenuti u interaktivne posete i radionice po celom regionu.

Kancelarija za mlade Priboj deo balkanske porodice

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: