Kancelarija za mlade Sjenice traži osnivanja Savjeta za mlade

Kancelarija za mlade iz Sjenice organizovala je danas Okrugli sto na kome je pojašnjena potreba osnivanja Savjeta za mlade u ovoj op?ini.

Kancelarija za mlade Sjenica

Kordinatorka kancelarije Anida Mujovi? rekla je radiju Sto plus da je postojanje ovog savjeta neophodno za bolje funkcionisanje omladinske politike i aktivizma.

“Ukoliko osnujemo Savjet za mlade dobi?emo opštinsko telo koje ?e se u Skupštini op?ine Sjenica baviti interesima mladih. Prvi zadatak Savjeta bi?e osnivanje  budžetske linije za ostvarivanje lokalnog akcionog plana za mlade, što ?e omogu?iti brojniju realizaciju inicijativa mladih”, istakla je Mujevi?eva.

Savjet za mlade je tijelo koje mladima omogu?uje da aktivno u?estvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou i tijelo sa me?usektorsku saranju institucija koje se u nekom svom dijelu bave pitanjima mladih.

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: