Kirbi: I dalje ćemo biti važan partner

Ameri?ki ambasador u Srbiji Majkl Kirbi i gradona?elnik Novog Pazara Meho Mahmutovi? razgovarali su danas o aktuelnim politi?kim, ekonomskim i socijalnim pitanjima u ovom gradu i regionu.

Kirbi je nakon sastanka novinarima rekao da je ova ambasada preko Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) mnogo pomogla ovom gradu i regionu, kao i da namerava da i dalje bude važan partner.

“Nije tajna da je nezaposlenost jedan od goru?ih problema ovde, a mi upravo preko USAID-a i drugih programa pokušavamo da omogu?imo otvaranje novih radnih mesta, uz pomo? lokalne zajednice i Vlade Srbije“, rekao je Kirbi.

On je istakao da ova ambasada ve? duže vreme radi na tome da pomogne ovdašnju proizvodnju džinsa.

“Poznato vam je da kameno pranje džinsa zaga?uje vodu, a mi smo u procesu nabavke mašine koja ?e pomo?i baš u tom segmentu, koja ?e omogu?iti smanjenje zaga?enja, a omogu?i?e i tekstilnoj industriji rast i napredak. Želimo da pomognemo ljudima da kupuju nešto što je kvalitetno, a što je proizvedeno na na?in da ne zaga?uje sredinu“, rekao je Kirbi.

On je dodao da žele mladima da pomognu da prona?u svoje mesto u društvu, da ostanu u Novom Pazaru i da ga dalje razvijaju.

Gradona?elnik Mahmutovi? je rekao da ?e upravo zahvalju?i ovoj pomo?i novopazarski tekstilci proizvoditi džins po ekološkim standardima.

“To ?e novopazarskim tekstilcima omogu?iti da dobiju ekološki sertifikat za izvoz prema zemljama EU, što ?e direktno zna?iti ve?i posao, a posredno otvaranje novih radnih mesta”, rekao je Mahmutovi?.

On je dodao da se tokom razgovora zahvalio ambasodoru Kirbiju na dosadašnjoj pomo?i, uz koju je mnogo toga kvalitenog ura?eno u gradu.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: