Kuće za 30 porodica iz Fekovića brda

Nema?ka nevladina organizacija “Help” raspisala je tender za izbor izvo?a?a radova na izgradnji 30 montažnih ku?a namenjenih zbrinjavanju interno raseljenih lica smeštenih u neformalnom kolektivnom centru “Fekovi?a brdo”, u Sjenici.

Objekti ?e biti izgra?eni u okviru projekta “Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara” koji finansira Evropska unija, a realizuje “Help” u saradnji sa fondacijom “Caritas” iz Luksemburga.

Javni poziv za predaju ponuda isti?e 18. maja u 14 ?asova.

Od predvi?enih 30 ku?a, njih šest ?e biti namenjeno socijalno ugroženim porodicama iz Sjenice, a ostale interno raseljenim licima.

U kolektivnom centru “Fekovi?a brdo” trenutno je zbrinuto oko 120 ljudi, uglavnom Roma izbeglih sa Kosova.

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: