Kurban treba lično kupiti te žrtvovati u porodičnom ambijentu

Vjernici muslimanske vjeroispovijesti sutra do?ekuju jedan od svojih najsvetijih praznika, Kurban-bajram. Za ovaj praznik vezuje se obi?aj žrtvovanja, a ta vjerska dužnost obaveza je svakog muslimana. Tog dana se, prema posebnim pravilima koja su u skladu sa vjerom, žrtvuje kurban koji tako?er mora biti poseban.

Kurban može biti vo, krava, jarac, ali u BiH je kurban naj?eš?e ovan.

U sarajevskom naselju Osijek, Suad Ademovi? na pašnjaku pokraj svoje ku?e pred Bajram uzgaja ovnove. Ekipa AA zatekla ih je na ispaši, a njihov vlasnik napominje kako im trava i ambijent odgovaraju.

Ovnovi sa Bjelašnice

Suadovi kurbani prethodno su uzgajani na sarajevskoj planini Bjelašnici, a na pašnjak u Osijeku stigli su nedugo prije Bajrama kako bi ih budu?i vlasnici izabrali. Suadovi kurbani su obilježeni, neki bojom, neki znakom, a neki imenom.

“Na taj na?in obilježavam ?iji je koji kurban, ko je kupio koji kurban”, kaže Suad te dodaje kako ovnu prije Kurban Bajrama nije potrebno posebna priprema.

“Najvažnije kod kurbana jeste da bude zdrav. Da bi se mogao prinijeti kao žrtva, ovan mora imati sve dijelove tijela. Ne smije biti ?orav, bez oka, uha ili repa”, kaže Sead i napominje kako ovan prije nego što bude žrtvovan, mora biti i prethodno dobro nahranjen, a tako nalažu i islamski zakoni.

Prema njegovim rije?ima, kurbani se razlikuju po fizionomiji, baš kao i ljudi, nemaju istu boju, veli?inu i izgled rogova. Od 130 kurbana koji su na livadi, Suad kaže da je za Bajram ve? izabrano njih stotinjak, a ostali ?ekaju svoje kupce.

“Cijene kurbana kre?u se od 300 do 700 KM, zavisi od njihove veli?ine i kilaže”, kaže u razgovoru za AA Suad i dodaje kako neki ljudi za Bajram žrtvuju i kravu.

“Prodao sam i jednu kravu ovog Bajrama ?ovjeku za 2.500 KM, koju ?e prinijeti kao kurban”, kaže Suad.

Meso kurbana mora se podijeliti

Osim što se bavi uzgojem i prodajom, Suad tako?er žrtvuje kurbane, a kupci potom dolaze po meso.

“Ponekad dan ili dva dana prije Bajrama, oni ne mogu da jedu, kao da osjete nešto. Oni su baš kao i insani samo što ne znaju govoriti”, zaklju?uje Suad.

Prema islamskim obi?ajima, nakon žrtvovanja kurbana, njegovo meso se mora podijeliti, a strogo je zabranjeno prodati ga.

U Bosni i Hercegovini je obi?aj da se kurban kolje poslije klanjanja bajram-namaza, ujutro, a može se zaklati i drugi ili tre?i dan Bajrama.

Govore?i o kurbanu i pojmu žrtvovanja, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Sarajevo mr. Ferid ef. Dautovi? u razgovoru za AA kazao je kako kurban treba li?no kupiti te žrtvovati u porodi?nom ambijentu iako to u gradskim sredinama nije uvijek mogu?e.

“Nekad nije mogu?e uprili?iti takav ambijent i zbog toga Islamska zajednica je omogu?ila klanje kurbana preko instituacija islamske zajednice. Važno je istaknuti da institucije IZ-a garantuju valjanost i ispravnost klanja kurbana i dalje upotrebe kurbanskog mesa na najbolji na?in”, kazao je Dautovi?.

Obaveza koja iskazuje predanost Allahu

Imam je tako?er podsjetio kako je obaveza prinošenja kurbana obaveza svakog vjernika.

“Kroz hadž, kurban i druge obrede mi iskazujemo našu predanost Allahu, odnosno duhovno približavanje Uzvišenom Gospodaru koje nam pomaže u našem životu da budemo predaniji, moralniji, da ?uvamo one univerzalne vrijednosti o kojima Kur’an govori kada nas pou?ava kako treba živjeti”, poru?io je Dautovi?.

kurban

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: