Libijski investitori zainteresovani za Novi Pazar

Osim medijske, na pomolu i privredno – trgovinska saradnja sa libijskim investitorima, koji su zainteresovani za ulaganja u Novi Pazar. O planovima i mogu?nostima budu?e saradnje sa uspešnim libijskim privrednikom, Ahmedom Mezughijem razgovarao je gradona?elnik Novog Pazara, dr Meho Mahmutovi?.

‘’Razgovarali smo o ozbiljnim investicijama i o dolasku i drugih arapskih investitora, i nadam se jednoj uspešnoj i dugoro?noj saradnji sa gospodinom Mazughijem’’, rekao je Mahmutovi?.

Zahvalivši gradona?elniku na, kako je rekao, toplom prijemu, uspešni libijski privrednik i novi ?lan Konzorcijuma zainteresovanog za kupovinu Regionalne televizije, Ahmed Mezughi je izrazio ube?enje da ?e ova televizija biti uspešna i u budu?nosti, najavljuju?i istovremeno i plodonosnu privredno-trgovinsku saradnju.

‘’Imali smo nekoliko pitanja, koja su bila vezana za RTV. Nas vezuje veliko prijateljstvo i saradnja sa grupom koja ?ini Konzorcijum privrednika. Mi podržavamo tu grupu u svakom smeru. Njihove ideju su nama dovoljne da nam dokažu koliko ?e ta televizija biti uspešna u budu?nosti. Osim televizije, veziva?e nas veliki poslovi i u oblasti trgovine. Sa gospodinom Mahmutovi?em pri?ali smo i o nekoliko investicija koje se mogu realizovati ovde u budu?nosti ali i o našoj poziciji u Privrednoj komori Srbije. Dogovorili smo se da ovde dovedemo najve?e arapske investitore, koji ?e graditi fabrike, a o svemu tome ?e, putem medija biti obavešteno i arapsko tržište’’, izjavio je Mazughi.

Libijski investitori zainteresovani za Novi Pazar

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: