Ljajić: Bit ćemo korektni prema Šešelju

BEOGRAD / Ministarstvo pravde primilo je nalog Sudskog vije?a Haškog tribunala kojim se od Srbije traži da da garancije za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu.

Ljajic i Seselj 2

Ranije je Rasim Ljaji?, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom, objasnio da je Vlada Srbije do sada davala tipske garancije za sve gra?ane Srbije koje je potraživao Tribunal, a koji su se dobrovoljno predali, ali da sada postoje uslovi Sudskog ve?a, koji ?e biti razmotreni kad zavni?no stignu.

Tribunal je u problemu kad je rije? o slu?aju Šešelja iz kojeg ne zna kako da iza?e, jer “?ovjek sjedi u zatvoru 11,5 godina bez pravosnažne presude”, rekao je Ljaji? novinarima u Beogradu.

U formalno pravnom smislu, nema prepreka da Šešelj dobije garancije, predo?io je on, ali je istakao da je taj proces “dvosmjerna ulica” i da je do sad uvijek postojala saglasnost okrivljenih i njihovih advokata na uslove Tribunala.

Ljaji? je ukazao da se Šešelj protivi uslovima Sudskog vije?a, a Tribunal traži izlaz iz situacije koju je sam stvorio.

Prema njegovim rije?ima, Vlada Strbije ?e biti korektna i ravnopravna prema svim optuženicima, ali saradnja mora biti dvosmjerena.

On je napomenuo da Tribunal ni sada ne zna kad ?e biti datum izricanja presude, ponavljaju?i da je slu?aj Šešelja pun presedana i manjkavosti.

Ljaji? je dodao da Vlada nema nikakav kontakt sa Šešeljom, a jedina komunikacija sa haškim optuženicima se obavlja preko Ambasade Srbije u Holandiji.

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: