Ljajić: Glasajte da gradimo puteve, mostove, škole

– Današnji Pazar nije isti grad i vi to znate i zato nam dajete podršku, dajete podršku za otvoreni, multietni?ki grad, u kome ?e Bošnja?i i Srbi da žive i žive?e zajedno – rekao je Ljaji?, dodaju?i da veruje da ?e na izborima pobediti pristojni, kulturni i civilizovani Novi Pazar, ?ime ?e biti poslata slika da je to ve?ina u celom Sandžaku.

 

Ljaji? 2

Novi Pazar: Na predizbornom mitingu u Novom Pazaru danas je premijer Aleksandar  Vu?i? je, na kraju svog obra?anja, pozvao predsednika SDPS Rasima Ljaji?a da ponovo do?e na binu re?ima:

– Rasime, do?i na binu da i ja dobijem neki aplauz.

Ljaji? 4

Ljaji? je pozvao gra?ane Novog Pazara, kako je rekao, tih 27.000 sigurnih glasova, da na predstoje?im izborima glasaju za listu SNS i Vu?i?a, koji je najzaslužniji za sve što je ura?eno u tom kraju poslednjih godina, zbog ?ega gra?ani treba da mu kažu veliko hvala.

– Moramo imati stalnu vezu sa Beogradom, jer rešenje nije konfrotacija kako zamišljaju politi?ki protivnici, ovo je naša država, želimo da ona nastavi ono što je Vu?i? zapo?eo, da gradimo puteve, mostove, škole.

Ljaji? 3

Moramo da damo glas Vu?i?u, jer razume naše probleme i zato što insistira na dijalogu Bošnjaka i Srba kao klju?nom elementu stabilnosti ?itavog Balkana – poru?io je Ljaji?.

Ljaji? 5

Na predstoje?im izborima u Novom Pazaru se, prema njegovim re?ima, bira izme?u starog i novog Pazara, izme?u Pazara koji je punio novine u crnim hronikama i Pazara koji danas puni novine kulturnim i sportskim dešavanjima.

Ljaji? 6

– Današnji Pazar nije isti grad i vi to znate i zato nam dajete podršku, dajete podršku za otvoreni, multietni?ki grad, u kome ?e Bošnja?i i Srbi da žive i žive?e zajedno – rekao je Ljaji?, dodaju?i da veruje da ?e na izborima pobediti pristojni, kulturni i civilizovani Novi Pazar, ?ime ?e biti poslata slika da je to ve?ina u celom Sandžaku.

Ljaji? 7

Ekskluzivno za portal ibalkan.net iz Novog Pazara Piše i  Foto: Senko Župljanin

Ljaji? A

Ljaji? 9

Ljaji? 8

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: