Ljajić: Izgradnjom atletskog stadiona Novi Pazar postaje sportsko-turistički centar 

Potpredsjednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljaji? kazao je da ?e u narednom periodu u fokusu vlade biti sportski turizam, te da ?e se u nekoliko centara u Srbiji stvoriti uslovi za adekvatne pripreme sportista. Novi Pazar na?i ?e se na listi sportsko-turisti?kih centara s obzirom da ?e izgradnjom atletskogs stadiona ovaj grad zapravo dobiti atletski kamp za pripreme sportista, jedinstven u regionu.

“U atletskom kampu priprema?e se sportisti iz ?itavog regiona s obzirom da takav namenski atletski stadion ne postoji nigde u regionu, dakle ni u Crnoj Gori, Bosni ili bilo kojoj drugoj susednoj zemlji. Re? je dakle o namenskom ateltskom kampu za pripreme atleti?ara I verujem da na ovaj na?in možemo da u Novi Pazar privu?emo veliki broj sportista”, kazao je Ljaji?.

Izgradnju atletskog stadiona u Novom Pazaru finansiraju Ministarstvo sporta u saradnji sa Atletskim savezom Srbije i lokalna samouoprava.

Gotovo svi radovi na samom borilištu ve? su završeni, kao i nova tartan-staza. Slijedi kompletiranje tribine i ure?enje pristupne saobra?ajnice, pa se o?ekuje se da stadion bude otvoren ve? sljede?eg mjeseca.

Podsje?amo, na Kongresu Atletskog saveza Balkana, održanom u Tel Avivu, odlu?eno je da Novi Pazar na ovom stadionu u julu 2017. bude doma?in seniorskog Atletskog prvenstva Balkana, koje ?e okupiti takmi?are iz 16 zemalja.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: