Ljajić obišao radove u Gimnaziji

”Posebno ?emo se baviti obrazovanjem, rekonstrukcijom i obnovom škola u narednom ?etvorogodišnjem mandatu, kako na gradskom tako i na seoskom podru?ju ”, izjavio je potpredsednik Vlade i ministar Rasim Ljaji? prilikom obilaska radova u novopazarskoj Gimnaziji. Zajedno sa ministrom Ljaji?em radove na rekonstrukciji i dogradnji gimnazijske fiskulturne sale, koji bi trebalo da budu završeni za mesec i po dana, obišli su i predstavnici lokalne vlasti sa gradona?elnikom dr Mehom Mahmutovi?em na ?elu.

 

Da bez obrazovanja nema napretka društva i da se toj oblasti posve?uje posebna pažnja, svedo?e novoizgra?ene škole, brojni rekonstruisani školski objekti, oni u kojima su radovi u toku, ali i budu?i planovi.

‘’Mi posebnu pažnju posve?ujemo obrazovanju, i mislim da smo za vreme mandata, ovog i predhodnog, zaista u?inili monogo na izgradnj novih škola i adaptaciji postoje?ih”, rekao je Ljaji?. Prema njegovim re?ima, osim unapre?enja ”obrazovne infrastrukture ” u palnu su i podsticajne mere, kako za usavršavanje nastavnog kadra, tako i za talentovane u?enike.

Savremena fiskulturna sala sa svim prate?im sadržajima i nekoliko novih u?ionica od velikog su zna?aja za gimnazijalce, ali i njihove nastavnike, koji ?e, kako je najavljeno, ve? tokom ove školske godine dobiti znatno savremenije uslove za rad.

Fiskulturnu salu uskoro dobija i novopazarska OŠ ”Jovan Jovanovi? Zmaj”. U toj školi, koja se izdvaja I po tome što ima I posebna odeljenja za gluva I nagluva lica, kako isti?e direktorka Mersija Hamzagi?, radovi bi trebalo da po?nu tokom letnjeg raspusta.

Ljaji? obišao radove u Gimnaziji

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: