Mahmutović: Velika podrška EU

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport sastao se i sa  gradona?elnikom Novog Pazara  dr Mehom Mahmutovi?em sa kojim je razgovarao o nastavku dobre saradnje , kao i o mnogobrojnim projektima, koji su realizovani u Novom Pazaru.

Mahmutovi? je tom prilikom rekao da je ovaj grad proteklih godina imao veliku podršku Evropske unije.

Za predstavnike Delegacije evropske unije, koji su prijatelji  Novog Pazara, gradski ?elnici priredili su srda?an do?ek.

Na sastanku u gradskoj upravi bilo je re?i o dobroj saradnji Evrospke unije i grada Novog Pazara. Mahmutovi? je tom prilikom izrazio zadovoljstvo zbog nastavka programa PROGRES

On je podsetio da je u proteklih nekoliko godina realizovano niz bitnih projekata za bolje funkcionisanje grada, koji bi se teško sproveli bez podrške Evropske unije.

Gradona?elnik Novog Pazara dr Meho Mahmutovi? uru?io je gostima uru?io prigodne poklone, koji su izgra?eni u okviru projekta “Zaljubi se u Novi Pazar”,  a koji je podržala Evropska unija i Vlada Švajcarske.

U toku jednodnevne posete Novom Pazaru, Delegacija Evropske unije, Vlade Švajcarske i grada Novog Pazara obišle su projekat zaštite sliva reke Raške od poplava, koji su Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, tokom proteklih pet godina, finansirale sa više od pola miliona evra.  Predstavnici Evropske unije, Švajcarske i gradskih vlasti Novog Pazara posetile su  naselje Blaževo, gde je sporeveden projekat unapre?enja vodosnabdevanja.

„Pre svega je bilo potrebno izraditi obimnu tehni?ku dokumentaciju, a zatim se pristupilo izgradnji osam brana. I odmah nakon izgradnje brana videli smo rezultate, jer je grad Novi Pazar odbranjen od poplava u aprilu ove godine“, rekao je Devenport.

„Prevencija je uvek mnogo jeftinija od sanacije posledica. Svaki dinar uložen u prevenciju se višestruko isplati“, rekao je gradona?elnik Novog Pazara, Meho Mahmutovi?.

Loše ure?ena re?na korita pritoka reke Raške, usled kojih je dolazilo do izlivanja, svake godine nanosili su veliku štetu gradu Novom Pazaru i opštini Raška. Voda se, naj?eš?e tokom prole?a i jeseni, izlivala i poplavljala podrume, dvorišta ku?a i njive. Šteta je samo tokom 2013. godine iznosila više od milion evra, dok je 2012. godine premašila dva miliona evra. Projekat zaštite od poplava doneo je zna?ajnu korist Novom Pazaru u aprilu ove godine, spre?ivši ve?e izlivanje nabujalih reka.

Ambasador Devenport je ovom prilikom potvrdio da je u toku finalizacija dogovora o podršci Evropske unije u iznosu od 30 miliona evra, za sanaciju štete od majskih poplava u Srbiji.

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: