Medo Uspavanko se vratio kući u okolini Tutina 

Iz rezervata na Karpatima u Rumuniji, u “svoj dom” na Mojstirsko-draškim planinama kod Tutina u oktobru prošle godine “vratio se” mrki medvjed Uspavanko, i ve? je, na radost stru?njaka koji satelitski prate njegovo kretanje, “osvojio” potrebnu teritoriju u kanjonu Ibra, iznad jezera Gazivode i u predjelu Mojstirsko-draških planina.

Povratak Uspavanka koji je, pošto su mu lovokradice ubile majku dok je još bio beba, sa još dve sestre, iz ovog kraja 2013. godine otpremljen najpre na Pali?, a potom u Rumuniju, raduje sve u Šumskom gazdinstvu Tutin, a posebno šumara Sabahuda Ha?kovi?a, koji je troje iznemoglih me?i?a pronašao na lokalitetu Okla?ka glava, hranio ih danima na cuclu i brinuo o njima sve dok nisu oja?ali i bili spremni da odu u zoo-obdanište na Pali?u, a potom 2014. godine u rumunsku “divljinu” da oja?aju i da budu što dalje od ljudi.

Da su se zbližili sa ljudima, više nikada ne bi mogli da se vrate na teritoriju sa koje poti?u.

“Na sre?u, Rumuni su odli?no odradili svoj posao, Uspavanko je odmah na Mojstirsko-draškim planinama našao svoj brlog, uveliko se odoma?io i “pripitomio” u smislu da ne ?ini nikakvu štetu i da nije agresivan, lijepo je prespavao zimu, nema kontakte sa ljudima, vi?amo ga i pratimo satelitski, sam sebi uglavnom obezbje?uje hranu (posebno voli šipurak i med), a i mi mu malo pripomognemo. Na Karpatima je još ostala jedna od Uspavankovih sestara, druga je stradala, najverovatnije u obra?unu sa drugim medvedima, o?ekujemo da ?e nam se i ona uskoro pridružiti i da ?e se sa bratom brzo sna?i u “rodnom kraju””; isti?e lugar Ha?kovi? i naglašava da je presre?an što je spasao me?i?e i što oni ponovo krstare krajem kojim i on svakodnevno godinama krstari.

Kada je u oktobru prošle godine vra?en na Mojstirsko-draške planine Uspavanko je imao 19 meseci i 80 kilograma, sada je stariji i ja?i, procenjuje se da ima oko 150 kilograma, i deo je kolonije od 20 do 25 zakonom zašti?enih mrkih medvjeda koja se formira u ovom dijelu Srbije. Da nije drskih lovokradica (ubice Uspavankove majke još nisu prona?ene, a u me?uvremenu je odstreljeno još nekoliko medveda) bilo bi ih znatno više. Cilj Šumske uprave u Tutinu je bar 50-60 medvjeda.

Najve?a kolonija mrkih medveda je na Tari i okolini, neki su teški i po 300 kilograma i mogu da nose plen iste težine.

Lovokradice su ubile njegovu majku dok je još bio beba, sa još dve sestre. Iz ovog kraja 2013. godine otpremljen je najpre u zološko obdanište na Pali?u, a potom u Rumuniju daleko od o?iju da bi oja?ao.

U tutinskoj šumskoj upravi isti?u da je mrke medvjede koji kao Uspavanko nemaju ugra?en ?ip, teško pratiti, jer su vrlo pokretljivi i neuhvatljivi. Primjera radi, medvedi sa Mokre gore i Mojstirsko-draških planina kre?u se u radijusu od Kosova do Ivanjice, lako preplivaju Ibar i Ribari?ko jezero (?ak i turisti ?esto vide i slikaju kako plivaju u jezeru) i odu “na izlet” do Golije i okoline Ivanjice.

 

Komentari

komentar

Tagovi

Vrh
%d bloggers like this: