Mehmedović: Naredni kros na velelepnom stadionu

Direktor novopazarskog Sportskog saveza Emir Mehmedovi? rekao je da je veliki broj u?enika osnovnih i srednjih škola, koji su nastupili na današnjem Jesenjem krosu, potvrda da se radi o jednoj od najmasovnijih sportskih manifestacija u ovom gradu.

 

“Ve? godinama sa Atletskim klubom Novi Pazar organizujemo ovaj kros, a cilj je da se što više dece uklju?i u sportske aktivnosti. Nadam se da ?e neki od njih ve? danas po?eti da se bave atletikom. Želeo bih da se naredno takmni?enje ove vrste održi na našem velelepnom stadionu i da bude na još ve?em nivou”, naveo je Mehmedovi?.

Kod osnovaca, redosledom od prvih do osmih razreda, najbolji su bili Emrah Škrijelj (Vuk Karadži?) i Elzana Be?irovi? (?ura Jakši?), Tarik Zukovi? (?amil Sijari?) i Melisa Be?irovi? (?ura Jakši?), Rijad Husovi? (Dositej Obradovi?) i Ajla Hamidovi? (?ura Jakši?), Rijad Zenkovi? (Rastko Nemanji?) i Nejra Rašljanin (Meša Selimovi?), Džemal Hasanovi? (Vuk Karadži?) i Naida Petla?a (Desanka Maksimovi?), Ahmed Zorani? (Halifa Bin Zaid Al Nahjan) i Fatma Idrizovi? (Stefan Nemanja), Aleksandar Vukomanovi? (Meša Selimovi?) i Ajša Zahitovi? (Vuk Karadži?) i Džejlan Tuti? (Jošanica) i Marija Ratkovi? (Rastko Nemanji?).

“Osim naših vrhunskih takmi?arama, na tre?em Krosu RTS-a u Požarevcu u?estvova?e i najbolji sa današnjeg krosa. Ovo je bio i test za našu sudijsku organizaciju, koja je u formiranju i na ?ijem ?elu je Emir Koca. U budu?nosti nas ovde o?ekuju velika takmi?enja, pa nam je neophodan sopstveni sudijski kadar”, kazao je trener Atletskog kluba Novi Pazar Ermin Ziljki?.

Kos srednjih škola, po?ev od prvih razreda, trijumfove su otvarili Meris Ruševi? (Škola za dizajn tekstila i kože) i Marija Mei? (Ugostiteljsko-turisti?ka škola), Fadil Eminovi? (Ugostiteljsko-turisti?ka škola) i Emina Jablani?anin (Ugostiteljsko-turisti?ka škola), Adem Zilki? (Gimnazija) i Melisa Turkovi? (Gimnazija) i Haris Pau?inac (Medicinska škola) i Marija Niki? (Medicinska škola).

U ukupnom plasmanu osnovnih škola, najbolji je bio “Vuk Karadži?”, drugo mesto pripalo je “Rifatu Burdžovi?u Tršu”, a tre?e “?amilu Sijari?u”, dok je u srednjoškolskom uzrastu slavila Ugostiteljsko-turisti?ka škola, ispred Medicinske škole i Škola za dizajn tekstila i kože.

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: