Milion evra za sport, nevladine i humanitarne organizacije

Budžetom Novog Pazara za 2015. godinu predvi?eno je 123,3 miliona dinara za nevladine, sportske, humanitarne i politi?ke organizacije, oko osam miliona manje nego u prošloj godini, saznaje radio Sto plus.

Najviše novca, 70 miliona dinara, namenjeno je finansiranju sportskih organizacija i klubova, školskog i rekreativnog sporta. Izdvajanja za sport u 2015. godini bi?e manja nego u prošloj godini kada je te svrhe iz gradske kase utrošeno 79 miliona dinara.

Grad Novi Pazar sa 30 miliona dinara finansira?e rad humanitarnih organizacija poput Crvenog krsta, Udruženja za pomo? mentalno nedovoljno razvijenim lica, Udruženju gluvih i nagluvih, Udruženju paraplegi?ari, bora?kim organizacijama i ostalim.

Politi?ke stranke u ovoj godini iz budžeta Grada dobi?e oko 2,9 miliona dinara, stotinak hiljada više nego u prethodnoj, dok ?e na toliko novca više mo?i da ra?unaju i verske organizacije za koje je predvi?eno 800 hiljada dinara.

Za smanjenje nezaposlenosti kroz samozapošljavanje gradska uprava izdvoji?e 10 miliona dinara, isto kao i prošle godine.

Zanimljivo da ?e u 2015. godini na pomo? iz gradskog budžeta prvi put mo?i da ra?una i Regionalna razvoja agencija Sandžaka (SEDA) za ?iji rad je namenjeno 1,9 miliona dinara.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: