Moguće uspostavljanje jedinstvene IZ

Reis-ul-ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufovi? ocenio je da je mogu?e uspostavljanje jedinstvene IZ, ali da to ne može da se desi brzo i jednostavno.

 

U intervjuu listu Danas, Nasufovi? je rekao da medju islamskim zajednicama nema “teoloških, apologetskih i verozakonskih razlika” ve? da su nesporazumi “isklju?ivo organizacione prirode”.

On je ocenio da jedna ruka nije dovoljna za pomirenje i da su najve?e prepreke za jedinstvo li?ni interesi pojedinaca koji imaju “ogromnu materijalnu korist od IZ i njom vešto manipulisali”.

“IZ Srbije, koju odnedavno predstavljam, svoju ruku pomirenja nikada nije spustila niti zatvorila, premda je ta naša ruka proteklih godina uporno odbacivana. Još imamo i snage i volje da je držimo otvorenom i molimo Boga da tako i ostane sve dok se želje naših vernika ne ispune – jedinstvo muslimana”, kazao je on.

Nasufovi? je rekao da je važno da se zna ko je stvarno starešina i odgovorno lice druge IZ, s kojim bi moglo da se razgovara o tom pitanju.

“Bez ozbiljne namere da bilo kog uvredim,, to nije gospodin Mevlud Dudi?, jer on još uvek ne donosi važne odluke u svojoj zajednici… S razlogom sumnjamo da je njegov stvarni autoritet reis-ul-ulema Husein Kazovi?, a s druge strane onaj koji jeste, gospodin Muamer Zukorli?, re?i ?e da nema nadležnost nad IZ koju je formalno napustio i da o tome ne može sa njim da se razgovara zato što se sada bavi politikom”, naveo je on.
Nasufovi? je rekao da radikalizam nikad nije bio u duhu i tradiciji islama i da je ta pojava nastala ne tako davno, ali i da je zabrinjavaju?e prisutna.

Prema njegovim re?ima, od takvog radikalizma najve?e štete imaju muslimani – kao žrtve konkretnih napada, ali i kao žrtve tragi?ne krivice, što za posledicu ima širenje mržnje prema islamu i muslimanima na svim meridijanima.

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Jedan komentar;

Vrh
%d bloggers like this: