Nagrade najboljima

Komisija za mlade talente u opštini Prijepolje raspisala je konkurse za dodelu jednokratnih nov?anih nagrada srednjoškolcima i studentima, ?iji roditelji imaju prebivalište na podru?ku ove opštine. Konkurs je raspisan 10. oktobra teku?e godine, a rok za prijavu je 15 dana od dana raspisisvanja.

Na konkursu za dodelu nov?anih nagrada srednjoškolcima mogu u?estvovati u?enici svih razreda srednjih škola. Uslov je da su u prethodno završenom razredu osvojili jedno od prva tri mesta na okružnom, me?uokružnom, republi?kom ili me?unarodnom takmi?enju iz nastavnih oblasti, a u organizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja. Za opštinsku nagradu mogu konkurisati redovni studenti, koji ispunjavaju slede?e uslove: da studiraju na visokoškolskoj ustanovi koja ima akreditaciju i odobrenje za rad nadležnog državnog organa, da im je prose?na ocena u završenoj školskoj 2013/2014 godini iznad 8,5, kao i da nemaju prenetih ispita.

„Komisija ?e u skaldu sa odlukom za dodelu jednokratne nov?ane nagrade studentima i u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za dodelu nov?anih nagrada u?enicima srednjih škola, u zavisnosti od obezbe?enih sredstava u budžetu opštine doneti odluku o dodeli, iznosu i broju nagrada“-kazala je predsednica Komisije za mlade talente Amina Solakovi?.

Tekst konkursa objavljen je na opštinskom sajtu 10. oktobra, a krajnji rok za prijvu je 25.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: