Nijemci organizuju naučnu konferenciju o ćevapima

Istraživa?ki centar njema?kog Univerziteta Giessen od 17. do 19. septembra 2015. godine u gradu Giessen organizuje nau?nu konferenciju pod nazivom “Od kebapa do ?evap?i?a: Hrana u osmanskoj Evropi”.

Cilj nau?ne konferencije je razviti odnose izme?u akademskih disciplina Turskih studija i Južno-isto?nih evropskih studija kao i evropske historije.

Tako?er, na konferenciji ?e se izlagati radovi o opisu i zna?enjima hrane u vrijeme osmanske vladavine u Evropi i utjecaju osmanske kuhinje na evropske zemlje.

O?ekuje se da istraživa?i izlažu radove o na?inu pripremanja i konzumiranja hrane u vrijeme osmanskog perioda i utjecaju na konstrukciju društvenih i vjerskih pripadnosti.

U pozivu na konferenciju se navodi da se pozivaju istraživa?i sa radovima o na?inu širenju hrane i jela iz jednog mjesta u druga, sa posebnim osvrtom o tome kako je kebab postao ?evap?i?i.

Svi zainteresirani za u?eš?e na me?unarodnoj konferenciji se mogu prijaviti do 15. decembra ove godine.

cevapi 1

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: