Nokić: Projekat auto-puta treba iskoristiti da se pokrenu svi segmenti privrede u Rožajama

”Projekat auto-puta koji je proglašen poslom vijeka treba iskoristiti da se pokrenu svi segmenti privred”, rekao je na pres konferenciji predsjednik opštinskog odbora Bošnja?ke stranke u rožajama, Amer Noki?. On je ukazao na važnost ovog projekta za budu?a ulaganja Rožaje i najavio budu?a ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

”Prvi put zahvaljuju?i auto-putu imamo 60% svih investicija, opredijeljenih za sjeverni region, a zalaganje Bošnja?ke stranke bi?e ve?a ulaganja u saobra?ajnu I komunalnu infrastrukturu, ali i u turizam i energetiku,” rekao je Noki?.

Na konferenciji su predstavnici ove stranke ponudili i svoj program unapre?enja kulture. Prvi kandidat za poslanika na izbornoj listi Bošnja?ke stranke, Ervin Ibrahimovi?, rekao je da ?e se njegova stranaka posbeno zalagati da se budžetska izdvajanja usmere na o?uvanje kulture i unapre?enje rada kulturnih institucija.

“Zalaga?emo se da što više kulturnih objekata bude pod zaštitom države I na taj na?in ih zaštitit od devastacije, naro?ito kada je rije? o džamijama I mostovima”, rekao je Ibrahimovi? i dodao da ?e se Bošnja?aka stranka baviti i o?uvanjem sevdalinke i usmjene književnosti Bošnjaka.

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: